Vyloučení majetku z majetkové podstaty

Insolvenční řízení se týká majetku ve vlastnictví dlužníka. Může se však týkat i majetku třetích osob, je-li sporné jejich vlastnické právo a tento majetek je sepsán do soupisu majetkové podstaty.

Třetí osoby, které tvrdí, že majetek neměl být insolvenčním správcem zahrnut do soupisu z důvodu jejich vlastnického práva k majetku, mohou podat u insolvenčního soudu žalobu na vyloučení tohoto majetku z majetkové podstaty.

Tuto žalobu však třetí osoba musí podat do 30 dnů ode dne, kdy ji bylo insolvenčním správcem doručeno vyrozumění o zahrnutí majetku do majetkové podstaty. Nepodáním žaloby nebo jejím opožděným podáním se sporný majetek stává oprávněně součástí majetkové podstaty.

Žalobu na vyloučení majetku z majetkové podstaty tedy nepodává dlužník, ale pouze třetí osoba, která tvrdí své vlastnické právo k takové věci. Dlužník může pouze podat návrh na vynětí z majetkové podstaty, ke kterému má vlastnické právo on sám a domnívá se, že nemělo být insolvenčním správcem do soupisu zahrnuto.


Vyloučení majetku z majetkové podstaty

5 (100%) 2 votesFacebookMore...