Insolvence fyzických osob a způsoby řešení


Fyzické i právnické osoby se mohou dostat do situace, kdy nejsou schopny plnit své závazky, a tedy se nacházejí v úpadku. Insolvenční zákon stanovuje několik způsobů jejího řešení:

  • konkurs
  • reorganizace
  • oddlužení

 

Oddlužení – insolvence fyzických osob

Nejběžnějším způsobem řešení úpadku je oddlužení. Je určeno občanům, kteří jsou zadluženi a své splátky již nejsou schopni plnit.

Oddlužením neboli osobním bankrotem dlužník získá zákonnou ochranu před vymáháním pohledávek exekutory a věřiteli. Se zahájením insolvenčního řízení nesmí být zahájena exekuce, která by postihovala majetek dlužníka. Znamená to, že exekutor může zahájit exekuci, ale nesmí ji provést. Nesmí tedy přistoupit k faktickému prodeji věcí dlužníka, nesmí provádět dlužníku srážky ze mzdy apod. (viz. deponace a vyplacení mzdy zaměstnanci).

 

Povolením oddlužení se dlužníkovi zastavuje veškeré navyšování jeho závazků o úroky, pokuty a další náklady. Dlužníkovi je vypočten z přihlášených pohledávek věřitelů jeho celkový dluh, který po dobu 3 až 5 let prostřednictvím insolvenčního správce splácí. Dlužník v průběhu oddlužení doposavad musel uhradit přihlášeným věřitelům minimálně 30% z jejich pohledávek. Po novele IZ účinné k 1.6.2019 byla tato hranice prolomena – více čtěte zde. Následně je soudem dlužník od nesplacené části dluhu osvobozen.

Oddlužení se týká jak fyzických osob nepodnikajících tak i podnikatelů. Oddlužení podnikatelů se řídí specifickými podmínkami, které jsme uvedli na stránce oddlužení OSVČ.

Insolvencí fyzických osob se podrobněji zabýváme i v sekci osobní bankrot , oddlužení.

Konkurs

Při řešení úpadku konkursem dlužník nezíská výhodu osvobození od zbytku nesplacených závazků, nýbrž tyto nesplacené závazky i nadále mohou věřitelé vymáhat a nezanikají jako v případě řešení úpadku oddlužením.

V průběhu konkursu je dlužníkovi prodán movitý i nemovitý majetek, mimo majetku viz. majetková podstata, a jsou prováděny zároveň i srážky z příjmu.

Reorganizace

Reorganizace se týká především velkých společností, kdy se jednotlivé pohledávky uspokojují postupně při zachování provozu dlužníkova podniku.


Pokud chcete své dluhy snížit a chcete, aby Vám majetek nebyl prodán, zavolejte nám a my Vám ZDARMA poradíme jak na to.

Volejte 773 99 55 22 nebo nám napište níže.


Insolvence fyzických osob – různé způsoby řešení

3.9 (78.67%) 30 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.