Osvobození od placení dluhů – osobní bankrot


Pomůžeme Vám s oddlužením jednou provždy. Vše lze vyřídit přímo z domova bez osobní návštěvy. Klienti upřednostňující osobní kontakt nás však mohou navštívit v kanceláři.

Osvobození dlužníka od placení peněžitých závazků umožňuje jedině insolvenční zákon.

Do 1.6.2019 měl dlužník povinnost uhradit věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek. Poslední novelou insolvenčního zákona však byla i tato hranice prolomena a jsou oddluženi i lidé, kteří uhradí v rámci osobního bankrotu třeba jen 10% z výše svých závazků – více v příspěvku zde. Proces oddlužení trvá nově 3 nebo 5 let, kdy po celou dobu je dlužník pod ochranou soudu a insolvenčního zákona. Jde především o ochranu před vymáháním prostřednictvím exekutorů a jednotlivých věřitelů.

Jak vše funguje

V okamžiku, kdy dlužník má více věřitelů (nejméně dva) a není schopen ze svých příjmů závazky splácet, je dle insolvenčního zákona v úpadku a může soud požádat o oddlužení. Žádost o povolení oddlužení se podává na předepsaném formuláři, s připojením příloh daných zákonem (více na stránkách Jak vyhlásit osobní bankrot).

Návrh na povolení oddlužení může dle novely insolvenčního zákona za dlužníka sepsat a podat pouze advokát, insolvenční správce, notář nebo exekutor. Soud posoudí zda dlužník splňuje znaky úpadku a vydá usnesení o úpadku s povolením oddlužení. V něm ustanoví insolvenčního správce a vyzve věřitele dlužníka, aby si přihlásili své pohledávky ve lhůtě 2 měsíců. Neučiní-li tak, budou i jejich pohledávky po ukončení osobního bankrotu dlužníkovi prominuty.

 

Následně jsou dlužníkovi prováděny srážky ze mzdy, důchodu, rodičovských příspěvku popřípadě jiného příjmu, které insolvenční správce přerozděluje jednotlivým přihlášeným věřitelům. I v průběhu osobního bankrotu je dlužníkovi zachována standartní životní úroveň.

Osvobození od neuhrazeného dluhu

Po 3 nebo 5-ti letech splácení je dlužník osvobozen od placení neuspokojených pohledávek.

Ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Andrea Palíková & Mgr. Tomáš Palík, sdružení advokátů, zabezpečujeme odborné seznámení dlužníka s možností oddlužení s následným předáním případu k sepsání návrhu advokátem.

Naše služby jsou ZDARMA. Tel.: 773 99 55 22

Zanechte kontakt a my Vám zavoláme

Jméno
Email
Telefon

Vaše zpráva


Osobní bankrot – zákonem povolené osvobození od dluhů

4.1 (82.35%) 51 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.