Osvobození od placení dluhů – osobní bankrot


Osvobození dlužníka od placení většiny závazků umožňuje jedině insolvenční zákon. Dlužník uhradí své dluhy prostřednictvím institutu oddlužení, obecně známého jako osobní bankrot.

Do 1.6.2019 měl dlužník povinnost uhradit věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek. Poslední novelou insolvenčního zákona však byla i tato hranice prolomena – více v příspěvku zde. Proces oddlužení trvá nově 3 nebo 5 let, kdy po celou dobu je dlužník pod ochranou soudu a insolvenčního zákona.

Jak vše funguje

V okamžiku, kdy dlužník má více věřitelů (nejméně dva) a není schopen ze svých příjmů závazky splácet, je dle insolvenčního zákona v úpadku a může soud požádat o oddlužení. Žádost o povolení oddlužení se podává na předepsaném formuláři, s připojením příloh daných zákonem (více na stránkách Jak vyhlásit osobní bankrot).

Návrh na povolení oddlužení může dle novely insolvenčního zákona za dlužníka sepsat a podat pouze advokát, insolvenční správce, notář nebo exekutor. Soud posoudí zda dlužník splňuje znaky úpadku a vydá usnesení o úpadku s povolením oddlužení. V něm ustanoví insolvenčního správce a vyzve věřitele dlužníka, aby si přihlásili své pohledávky ve lhůtě 2 měsíců. Neučiní-li tak, budou jejich pohledávky po ukončení osobního bankrotu dlužníkovi prominuty.

 

Následně jsou dlužníkovi prováděny srážky ze mzdy, důchodu, rodičovských příspěvku popřípadě jiného příjmu, které insolvenční správce přerozděluje jednotlivým přihlášeným věřitelům.

Osvobození od neuhrazeného dluhu

Po 3 nebo 5-ti letech splácení je dlužník osvobozen od placení neuspokojených pohledávek.

Ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Andrea Palíková & Mgr. Tomáš Palík, sdružení advokátů, zabezpečujeme odborné seznámení dlužníka s možností oddlužení s následným předáním případu k sepsání návrhu advokátem.

Naše služby jsou ZDARMA. Tel.: 773 99 55 22


Osobní bankrot

4.1 (81.74%) 46 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.