Podmínky osobního bankrotu

Insolvenční zákon, který řeší oddlužení osob je poměrně rozsáhlý, a proto Vám pro lepší orientaci shrneme základní podmínky oddlužení včetně podrobnějšího vysvětlení.

Osobní bankrot podmínky:

  1. První podmínkou úspěšnosti osobního bankrotu je mít více věřitelů (tj. nejméně dva). Nestačí mít jednoho věřitele u kterého má dlužník dva závazky.
  2. Peněžité závazky musí být po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Nemusí být splněno u všech věřitelů. Postačuje nejméně u dvou.
  3. Tyto závazky nesmí být dlužník schopen dále plnit, čemuž se říká platební neschopnost. Platební neschopnost dlužník prokáže tím, že zastaví platby podstatné části svých peněžitých závazků, neplní je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, je v exekuci atd. (§ 3 IZ)
  4. Dlužník musí mít dostatečný příjem, aby byl schopen v průběhu 3 nebo 5 let oddlužení hradit alespoň částku ve výši cca 2.200 Kč měsíčně. Pokud s touto sumou nedokáže splatit alespoň 30% ze svých nezajištěných závazků, bude o prominutí zbytku dluhu rozhodovat soud – více zde. K naplnění této podmínky, lze přijmout opatření.
  5. Omezující podmínkou jsou dluhy z podnikání. Osobu, která má dluhy z podnikání lze však zpravidla bez problémů oddlužit. Problém může nastat v situaci, když věřitel jehož pohledávka pochází z podnikatelské činnosti dlužníka výslovně sdělí, že s oddlužením nesouhlasí. Tato situace však nebývá příliš častá, jelikož věřitel svůj nesouhlas s oddlužením musí dostatečně odůvodnit a obhájit před soudem. Dluhy z podnikání nevadí i v případě, když je dluh zajištěný, nebo pokud závazek z podnikatelské činnosti byl neuhrazen v již ukončeném konkursu.

 

Benefit oddlužení

Osvobození dlužníka od úhrady nesplacených pohledávek a pohledávek, které do insolvenčního řízení nebyly vůbec přihlášeny, je hlavním smyslem oddlužení. K tomuto cíli směřuje veškerá činnost prováděná v rámci osobního bankrotu a obecně je osvobození bráno jako dobrodiní určené dlužníkovi.

Snížíme Vaše dluhy. Máme 99.7% úspěšnost u podaných návrhů na povolení oddlužení. Oddlužili jsme již tisíce dlužníků.

Přesvědčte se sami a kontaktuje nás. Tel.: 773 99 55 22


Osobní bankrot podmínky – aktualizované podmínky pro osobní bankrot

3.8 (75.38%) 39 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.