Podmínky osobního bankrotu

Insolvenční zákon, který řeší oddlužení osob je poměrně rozsáhlý, a proto Vám pro lepší orientaci shrneme základní podmínky oddlužení včetně podrobnějšího vysvětlení.

Osobní bankrot podmínky:

  1. První podmínkou úspěšnosti osobního bankrotu je mít více věřitelů (tj. nejméně dva). Nestačí mít jednoho věřitele u kterého má dlužník dva závazky.
  2. Peněžité závazky musí být po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Nemusí být splněno u všech věřitelů. Postačuje nejméně u dvou.
  3. Tyto závazky nesmí být dlužník schopen dále plnit, čemuž se říká platební neschopnost. V platební neschopnosti dlužník prokáže tím, že zastaví platby podstatné části svých peněžitých závazků,  neplní je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, je v exekuci atd. (§ 3 IZ)
  4. Dlužník musí mít dostatečný příjem, aby byl schopen v průběhu 3 nebo 5 let oddlužení hradit alespoň částku ve výši cca 2.200 Kč měsíčně. Pokud s touto sumou nedokáže splatit alespoň 30% ze svých nezajištěných závazků, bude o prominutí zbytku dluhu rozhodovat soud – více zde. K naplnění této podmínky, lze přijmout opatření.
  5. Omezující podmínkou jsou dluhy z podnikání. Osobu, která má dluhy z podnikání lze oddlužit za situace, že věřitel jehož pohledávka pochází z podnikatelské činnosti dlužníka výslovně nesdělí, že s oddlužením nesouhlasí. Dále oddlužení nevadí dluh z podnikatelské činnosti dlužníka, pokud pohledávka je zajištěná, nebo pokud pohledávka byla neuspokojena v již ukončeném konkursu.

 

Benefit oddlužení

Osvobození dlužníka od úhrady nesplacených pohledávek a pohledávek, které do insolvenčního řízení nebyly vůbec přihlášeny, je hlavním smyslem oddlužení. K tomuto cíli směřuje veškerá činnost prováděná v rámci osobního bankrotu a obecně je osvobození bráno jako dobrodiní určené dlužníkovi.

Snížíme Vaše dluhy. Máme 99.7% úspěšnost u podaných návrhů na povolení oddlužení. Oddlužili jsme již tisíce dlužníků.

Přesvědčte se sami a kontaktuje nás. Tel.: 773 99 55 22


Osobní bankrot podmínky – aktualizované podmínky pro osobní bankrot

3.8 (76.11%) 36 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.