Jak oddlužit občany Slovenska výhodněji v České republice

Podmínky oddlužení (osobního bankrotu) na Slovensku jsou vzhledem k podmínkám v České republice velmi nevýhodné. Jednoznačně to potvrzují i statistiky, kdy osobním bankrotem například v roce 2013 a 2014 prošlo na Slovenku pouze 352 popřípadě 441 dlužníků, kdežto v Čechách bylo povoleno oddlužení v roce 2013 cca 30000 a v roce 2014 o něco méně.

Z těchto čísel je jasně vidět, že pokud na Slovensku projde oddlužením řádově stovky dlužníků a v České republice desetitisíce, pak je někde něco špatně. Tento rozdíl určitě nebude dán menším zadlužením slovenských rodin. Problémy s oddlužením již probírají i slovenští politikové, avšak prozatím beze změn.

Slovák však nemusí na nic čekat a pokud je zadlužen může za určitých podmínek projít osobním bankrotem za daleko výhodnějších podmínek v České republice. Zahraniční občan de facto nemusí mít u nás ani žádné dluhy. Musí však prokázat, že hlavní zájem dlužníka je v ČR. Hlavní zájem dlužníka se především prokazuje svým bydlištěm (i přechodným – podnájem) a zaměstnáním na území ČR. Hlavním zájmům se dá našim prostřednictvím i trochu pomoci. Dokážeme v některých případech, po krátké konzultaci, vyhodnotit a popřípadě pomoci k získání těch správných předpokladů, aby mohl být zahraniční občan oddlužen za výhodných podmínek v České republice.

Z důvodu dodržení podmínky hlavních zájmů dlužníka k České republice mají výhodu důchodci, ženy na mateřské, nezaměstnaní, podnikatelé a pod. Vše je potřeba zkonzultovat a vyhodnotit. Námi podané návrhy na povolení oddlužení byli povoleny ve 100%. Průměrně je zamítnuto v České republice cca 35% návrhů. Oddlužili jsme u nás již mnoho dlužníků s okolních zemí.

Kontaktujte nás a pomůžeme i Vám. Tel. +420773775522, emailem info@stopdluhum.cz nebo pomocí kontaktního pole na konci či začátku stránek.

Podmínky a průběh oddlužení na Slovensku

Základní podmínky vstupu do procesu oddlužení je na Slovensku i v České republice totožná. Dlužník musí mít více věřitelů (nejméně dva), peněžité závazky musí být podobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník musí být v platební neschopnosti viz. osobní bankrot podmínky.

Další průběh se však zásadně liší. Na Slovensku dlužník podává návrh na vyhlášení konkursu spolu s návrhem na oddlužení. Aby však mohl být proces oddlužení zahájen, musí dlužník prokázat, že vlastní majetek v minimální výši 1659,70€ (cca 44.820,- Kč). Posléze je dlužníkovi přidělen insolvenční správce, který určí výši majetku a závazků dlužníka a následovně majetek zpeněží a alespoň částečně uspokojí věřitele. Za tuto činnost si insolvenční správce rovnou odečte svoji odměnu ve výši 663.88€ (cca 17.928,- Kč).

Soudcovske kladivko s vlajkou Slovenska

Následně je teprve dlužníkovi umožněno vstoupit do druhé fáze oddlužení. Je to tříleté zkušební období, kdy dlužník v této době je povinen hradit soudem stanovené roční splátky, které mohou dosahovat až do výše 70% z dlužníkova příjmu za minulý rok. Až po uplynutí těchto třech let jsou dlužníkovi prominuty všechny zbývající neuhrazené závazky. Dlužník však hradí na rozdíl od dlužníků, kteří procházejí institutem oddlužení v ČR poměrně vysoké měsíční splátky.

Podmínky a průběh oddlužení v České republice

Základní podmínky jak jsme zmiňovali výše jsou obdobné. Průběh samotného oddlužení se však významně liší.

Český občan, popřípadě zahraniční zájemce o oddlužení v České republice, nemusí procházet dvěma fázemi oddlužení jako na Slovensku. Dlužníkovi v ČR je rovnou umožněno oddlužení bez toho, aby musel prokazovat výši svého majetku, a aby mu byl tento majetek prodáván. Dlužník musí pouze prokázat, že v průběhu pěti let oddlužení je schopen ze svého příjmu uhradit alespoň 30% ze svých závazků vůči nezajištěným věřitelům. Ze mzdy je dlužníkovi insolvenčním správcem odečtena určitá částka daná zákonem a ta je rozdělena na úhradu nákladů na insolvenčního správce a mezi přihlášené dlužníky. Po pěti letech oddlužení jsou dlužníkovi odpuštěny všechny zbývající závazky.

Kontaktujte nás. Pomůžeme Vám.


Osobný bankrot Slovensko

3.5 (70%) 4 votes



FacebookMore...