Stop dluhům, s.r.o. v médiích

Minulý týden nás oslovil reportér slovenských hospodářských novin, s tím, že píše článek o osobním bankrotu na Slovensku, a že by rád porovnal podmínky oddlužení v ČR oproti podmínkám oddlužení na Slovensku.

I když nám byl dán trochu šibeniční termín na sepsání odpovědí na jeho otázky, cca 40 minut, tak si myslím že jsme podali informace relevantní a snad i srozumitelné. Druhý den článek byl skutečně uveřejněn. Je v něm popsáno jakým způsobem probíhá oddlužení na Slovensku. Musím podotknout, že to mají mnohem těžší a nevýhodnější jak u nás. Dále je v článku popisován způsob oddlužení v ČR. Jsou tam nějaké chyby o průběhu oddlužení u nás, ale ani reportér neměl na sepsání celého článku příliš mnoho času a na prostudování toho co jsme mu zaslali.

Odkaz na článek zde.

Z důvodu velmi zkráceného vysvětlení podmínek a způsobu oddlužení v ČR ve výše uvedeném článku, kopírujeme informace, které jsme sepsali redaktoru hospodářských novin.

Dobrý den,
u nás může dlužník do oddlužení v okamžiku pokud má alespoň dva věřitele a své závazky nezvládá splácet (má závazky více jak měsíc po lhůtě splatnosti, má exekuce atd.). Pokud je dlužníkovi povoleno soudem oddlužení, pak pět let splácí prostřednictvím svého insolvenčního správce splátky svým věřitelům, kteří se však přihlásili do insolvenčního řízení. Pokud si nějaký věřitel nevšiml, že jeho dlužník požádal o oddlužení, tak má smůlu a již nic nedostane. Během těchto pěti let musí dlužník uhradit jednotlivým věřitelům alespoň 30% ze svých závazků. Může se ale i stát, že některý dlužník má dostatečně vysoký příjem a uhradí 100% třeba během tří let.Pokud má dlužník závazky z podnikání, pak mu je povoleno oddlužení, dle výše uvedených podmínek pouze v případě (a to je dané insolvenčím zákonem), že jeho závazky vzešlé z podnikání jsou vůči zajištěnému věřiteli (věřitel má zástavu na dlužníkově nemovitosti), že věřitelé jejichž pohledávky vzešli z podnikatelské činnosti dlužníka s tímto oddlužením souhlasí a nebo se jedná o stejný případ jako u vás, kdy dlužník musí nejprve projít konkursem.Pokud dlužník, který má závazky z podnikání nesežene souhlasy věřitelů, nebo tyto závazky nejsou zajištěné, musí tedy na sebe vyhlásit konkurs. Po prohlášení konkursu je dlužníkovi soudem nařízeno uhradit na náklady řízení částku ve výši 50.000,- Kč. Pokud tuto částku neuhradí není mu konkurs umožněn.
Jestliže však dlužník 50.000,- uhradí, pak probíhá na jeho majetek konkurs, kdy je jeho movitý i nemovitý majetek zpeněžen. V okamžiku, kdy mu již není možné nic sebrat, je jeho konkurs ukončen a dlužník si může podat návrh na povolení oddlužení, kdy mu již žádné dluhy z podnikání v jeho oddlužení nebrání.Insolvenční správce si ze stržené částky z příjmu dlužníka bere svoji měsíční odměnu ve výši 1.089,- Kč, a v případě kdy probíhá společné oddlužení manželů, pak insolvenčnímu správci náleží měsíční částka ve výši 1.633,- Kč. Tuto měsíční odměnu dostává v případě povolení oddlužení. V případě konkursu je odměněn ze složené zálohy ve výši 50.000,- Kč.Váš modelový příklad:
Dlužník má příjem 15.000,- Kč čistého měsíčně, jeho celkový dluh je ve výši 250.000,- Kč, nemá děti ani manželku.
V tomto případě by z jeho příjmu šlo na splátky a úhradu nákladů insolvenčního správce částka ve výši 5.921,- Kč měsíčně. Těmito splátkami by dlužník během 5 let uhradil cca 123% ze svých dluhů, takže by jeho oddlužení bylo ukončeno přibližně po čtyřech letech, kdy by uhradil své závazky ve 100%.Pokud by měl dlužník například manželku, pak by splácel 4.902,- Kč měsíčně a za pěl let by uhradil cca 95%.V případě manželky a jednoho dítěte, by splácel 3.883,- Kč měsíčně a za pěl let by uhradil 67%.Je tedy jasné, že čím víc dlužník vyživuje osob, tím mu musí z jeho příjmu zůstávat více peněz. V okamžiku kdyby jeho příjem nestačil na úhradu alespoň 30%, tak musí nějakým způsobem dokázat, že si tyto peníze zajistí jiným způsobem, například darovací smlouvou od třetí osoby.Závěrem jenom takovou zajímavost. Oddlužení dlužníků jejichž závazky pocházejí z podnikatelské činnosti neprobíhá u všech soudů stejně. Moravské soudy jako je Krajský soud Brno, Ostrava a Olomouc striktně dodržují výše uvedená tři pravidla daná zákonem. Ostatní soudy nacházející se v Čechách však k oddlužení dlužníků kteří mají závazky z podnikání přistupují jinak. Tyto soudy oddlužení povolí a následně mohou věřitelé na přezkumném jednání před soudem daného dlužníka z důvodu existence dluhů z podnikání poslat do konkursu. Jelikož však z 99% věřitelé na přezkumné jednání nechodí, tak je těmto dlužníkům oddlužení povoleno.Snad jsem vám pomohl. Malá zmínka o našich stránkách www.stopdluhum.cz by nám ve vašem článku nevadila.
Omlouvám se za případné chyby a překlepy, ale spěchal jsem, abych vám text doručil včas.s pozdravem
Václavík


Slovenské Hospodářské noviny

Ohodnoťte článekFacebookMore...