veritele

Stopdluhum » veritele

Dlužníkům v oddlužení zůstane ze mzdy více

Dlužníkům v oddlužení zůstane ze mzdy více

S účinností od 1.6.2019 dochází ke změně výpočtu částek, které jsou dlužníkům v oddlužení sráženy ze mzdy na uspokojení pohledávek jejich věřitelů. Tato změna se prezentuje jako výhodná jak pro dlužníky tak pro věřitele.Při dosavadním výpočtu srážek v oddlužen ...
FacebookMore...
Více zde →
Novela insolvenčního zákona s účinností k 1.6.2019

Novela insolvenčního zákona s účinností k 1.6.2019

Od 1.6.2019 nabude účinnost novelizované znění insolvenčního zákona, které zmírní požadavky a podmínky pro povolení oddlužení a následné osvobození dlužníka od neuhrazených pohledávek.Oddlužení bude možné stejně jako před novelou zpeněžením ma ...
FacebookMore...
Více zde →
Oznámit věřitelům svůj osobní bankrot?

Oznámit věřitelům svůj osobní bankrot?

Podáním návrhu na povolení oddlužení a započetím řízení o vyhlášení Vašeho osobního bankrotu vše nekončí. Vaše další chování můžete významně ovlivnit celý průběh Vašeho oddlužení.Průběh osobního bankrotu má v prvopočátku tři časová období ...
FacebookMore...
Více zde →