Průběh oddlužení lze významně ovlivnit

Podáním návrhu na povolení oddlužení a započetím řízení o vyhlášení Vašeho osobního bankrotu vše nekončí. Vaše další chování můžete významně ovlivnit celý průběh Vašeho oddlužení.

Průběh osobního bankrotu má v prvopočátku tři časová období.

  1. podání samotného návrhu na povolení oddlužení
  2. vydání usnesení o povolení oddlužení
  3. měsíční lhůta na podání přihlášek věřitelů

Časový úsek mezi podáním návrhu na osobní bankrot až k vydání usnesení o povolení oddlužení je u jednotlivých případů zcela odlišný. Z našich zkušeností, kdy jsme oddlužili již více jak 1000 lidí, víme, že některá řízení trvají jen tři dny a někdy i rok. Průměrná doba mezi podáním návrhu na povolení oddlužení a jeho povolení soudem je však většinou v řádech týdnů maximálně měsíců.

Po povolení oddlužení soudem je vydáno usnesení, které je vyvěšeno na internetových stránkách justice a zde si musí každý věřitel svého dlužníka hlídat, protože věřiteli je umožněno přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení pouze do jednoho měsíce od vydání usnesení o povolení oddlužení.

Pokud si věřitel svoji přihlášku v daném časovém období do insolvenčního řízení nepřihlásí, pak v průběhu oddlužení neobdrží žádné splátky a po splnění pětileté doby po kterou oddlužení trvá, budou dlužníkovi pohledávky nepřihlášených věřitelů prominuty.

Oznámit věřitelům zahájení osobního bankrotu?

Pokud již delší dobu nehradíte jednotlivým věřitelům měsíční splátky, budou Vás dozajista kontaktovat písemně a telefonicky a budou Vám vyhrožovat pokutami, vymáhacími firmami a exekucemi.

Jak se ale zachovat, když máte podaný návrh na osobní bankrot? Pokud vydržíte tlak věřitelů a v časovém období mezi podáním návrhu až do konce měsíční lhůty na přihlášky věřitelů, žádnému věřiteli neoznámíte (není to Vaše povinnost), že jste podali návrh na povolení oddlužení, tak máte velkou šanci, že si toho někteří věřitelé nevšimnou a svoji přihlášku nepodají.

Co získáte mlčením?

Nejen že Vám bude dluh nepřihlášeného věřitele po pěti letech oddlužení zcela prominut, ale navíc se i sníží Váš celkový dluh o nepřihlášené věřitele a tento celkový dluh se Vám může podařit splatit dříve jak za pět let. Tím může být Váš proces oddlužení ukončen rychleji než maximální pětiletou lhůtou danou zákonem.

Další výhodou je, že pokud se Vám sníží dluh o nepřihlášené věřitele a Vy v průběhu například dvou let zaplatíte již 30% ze svých dluhů a onemocníte nebo přijdete o práci a další neseženete, tak Vám i přes to bude oddlužení po pěti letech ukončeno ve Váš prospěch, jelikož jste splnili, že zaplatíte během 5 let 30% z přihlášených pohledávek.

Jestli jste tedy dostatečně silní k tomu, aby jste věřitelům neoznámili zahájení osobního bankrotu, pak tím můžete jenom získat.

V nedávné době se jednomu našemu klientovi nepřihlásila banka Ge Money Bank, a.s. s pohledávkou 300.000,- Kč. Pán z toho měl opravdu velkou radost, když zjistil, že bude cca za 19 měsíců oddlužen, jelikož to byl jeho největší věřitel a jeho celkový dluh se tedy velmi významně snížil.

Z Vašim oddlužením Vám pomůžeme. Máme nejvyšší úspěšnost u podaných návrhů na povolení oddlužení v ČR.

Kontaktuje nás. Konzultace jsou ZDARMA. Tel. 773 99 55 22


Oznámit věřitelům svůj osobní bankrot?

3.8 (75.79%) 19 votesFacebookMore...