Společné oddlužení manželů

Insolvenční zákon od roku 2014 umožňuje společné oddlužení manželů.

Návrh manželé podávají na jednom formuláři. Ke dni podání návrhu musí být dlužníci manželé. V průběhu oddlužení může dojít i k rozvodu manželů bez toho, aby se oddlužení zastavilo.

Další obecné podmínky pro podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení se schodují s běžnými podmínkami oddlužení. Každý z manželů tyto podmínky musí splňovat. O těchto podmínkách více na stránkách osobní bankrot podmínky, jak vyhlásit osobní bankrot, oddlužení.

Výhody oddlužení manželů

Při společném oddlužení manželů se zpravidla uhradí věřitelům méně než v případě, kdyby se každý z manželů oddlužoval samostatně. Tento rozdíl zůstává manželům v jejich dispozici.

Náklady na insolvenčního správce, jsou v případě společného oddlužení manželů nižší. Při samostatném oddlužení, každý z dlužníků hradí měsíčně insolvenčnímu správci částku ve výši 1.089 Kč včetně DPH a v případě společného oddlužení manželů je tato částka v souhrnné výši 1.633,50 Kč včetně DPH. Tato odměna je již zahrnuta ve srážkách ze mzdy.

Nutnost oddlužení manželů společně!

V okamžiku, kdy jeden z manželů uzavře úvěrovou smlouvu, jedná se o závazek ve společném jmění manželů a tudíž je možné vést exekuci i proti manželovi povinného, který ani o této úvěrové smlouvě nemusel vědět. Pokud by se oddlužil pouze jeden z manželů a jejich závazky by byly z důvodu SJM společné, byly by tyto závazky vymáhány po druhém z manželů. Z tohoto důvodu je nutné, aby oddlužením prošli oba manželé společně.

Zavolejte nám 773 99 55 22. Konzultace jsou ZDARMA.


Oddlužení manželů – výhody společného oddlužení manželů

4.4 (88.57%) 7 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.