Oddlužení a odpuštění peněžitých závazků


Umožníme Vám žít konečně bez dluhů jednou provždy. Vše může proběhnout elektronicky bez osobní návštěvy přímo z domova. Osobnímu kontaktu se však v naši kanceláři nebráníme. Zavolejte nám a my Vám pomůžeme 773 99 55 22.

Odpustit dlužníkovi většinu jeho závazků je možné prostřednictvím oddlužení.

Nachází-li se dlužník v situaci, kdy má více půjček a nezvládá je včas nebo vůbec splácet, má možnost požádat insolvenční soud o povolení oddlužení.

Po soudním schválení oddlužení, dlužník ze svých příjmů hradí prostřednictvím svého insolvenčního správce splátky věřitelům, kteří se včas do insolvenčního řízení přihlásili. Dlužníkovi ze mzdy zůstává částka, která zajistí jeho základní životní potřeby a potřeby jeho rodiny se zachováním standartní životní úrovně.

Výhodnější průběh oddlužení

Splácení v oddlužení probíhá po dobu 3 nebo 5 let, kdy dlužník uhradí věřitelům částku, která po novele IZ účinné k 1.6.2019, nemusí dosahovat ani doposavad požadovaných 30% z výše přihlášených pohledávek. Dlužníku je tedy nově umožněno uhradit byť jen například 10% ze svých dluhů a přesto jsou mu zbývající neuhrazené dluhy odpuštěny.

Způsoby oddlužení

Oddlužení lze řešit dvěma způsoby nebo jejich kombinací. Pro zvolení správného způsobu oddlužení, je potřeba zhodnotit skladbu a hodnotu majetku dlužníka a zajištěnost či nezajištěnost pohledávek věřitelů včetně jejich výše.

Jedná se o oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Zanechte kontakt a my Vám zavoláme

Jméno
Email
Telefon

Vaše zpráva

Odpuštění nesplacených závazků

Na samém konci řízení, za předpokladu, že dlužník řádně plnil své povinnosti, insolvenční soud rozhodne o osvobození dlužníka od placení zbylých pohledávek.

Naše společnost se dlouhodobě specializuje na povolení oddlužení. Již jsme oddlužili tisíce dlužníků. S námi máte jistotu úspěšného oddlužení. Máme 99,7% úspěšnost u podaných návrhů na povolení oddlužení. Víme jak návrh správně připravit.

Volejte 773 99 55 22. Konzultace ZDARMA.


Oddlužení Brno – odpuštění nesplaceného dluhu

3.8 (75.14%) 107 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.