Konec zákazu exekučního prodeje nemovitostí a movitých věcí

Zákon ke zmírnění dopadů koronaviru zvaný Lex Covid Justice II, který omezil činnost exekutorů a pozastavil mobiliární exekuce a exekuční prodeje nemovitostí v nichž má dlužník místo trvalého pobytu dnem 31.1.2021 končí. Počátkem února může exekutor znovu bez omezení zabavovat nemovitý majetek, uskutečňovat jeho prodej a může přistupovat i k prodeji zadlužených nemovitostí.

Doporučení prezidia Exekutorské komory ČR

S ukončení výše uvedeného zákona, prezidium Exekutorské komory ČR však v rámci ochrany zdraví zaměstnanců soudních exekutorů a dalších účastníků řízení doporučil soudním exekutorům, aby mobiliární exekuce prováděli ve výjimečných případech, nesepisovali a nezajišťovali komunikační prostředky, které jsou potřebné k distanční výuce nebo práci z domova. Jedná se především o počítače, tablety a mobilní telefony.

Další majetek, který nelze dlužníkovi exekutorem zajistit obsahuje ust. § 322 odst. 1 až 7 OSŘ. Více o nezabavitelném majetku se dočtete v našem člunku viz. Novela Občanského soudního řádu.

Je tedy zřejmé, že od 1.2.2021 jsou exekutorským úřadům opět uvolněny ruce k výkonu své funkce, kdy mohou zajišťovat a prodávat jak movitý tak nemovitý majetek, avšak z doporučením Exekutorské komory k uvážlivým krokům ve vztahu k probíhající pandemii.

Ochrana dlužníka před exekutorem prostřednictvím insolvenčího zákona trvá

Zahájením insolvenčního řízení, kdy se dlužník domáhá svého oddlužení, nesmí exekutor samotnou exekuci provést. Samotnou exekuci může formálně zahájit, ale již ji nemůže fakticky uskutečnit.

Dlužníkův majetek se dostane pod ochranu účinků insolvenčního zákona. Při formě oddlužení „splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty“ de facto nedochází k prodeji žádného majetku a dlužník uhradí své závazky prostřednictvím splátek.

Obraťte se na nás. Pomůžeme Vám.

Tel.: 773 99 55 22


Zákaz mobiliárních exekucí únorem 2021 končí

Ohodnoťte článekFacebookMore...