Vyhlášení osobního bankrotu

Osobní bankrot je zahájen podáním návrhu na povolení oddlužení u příslušného insolvenčního soudu. Takovýto návrh však za dlužníka může sepsat a následně podat pouze advokát, notář, soudní exekutor nebo insolvenční správce.

Samotný návrh musí být podán na předepsaném formuláři, ke kterému je nutné přiložit předepsané přílohy.

Co musí obsahovat návrh na povolení oddlužení

  • především označení dlužníka
  • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících
  • údaje o všech dlužníkových příjmech za posledních 12 měsíců
  • dlužník navrhne způsob oddlužení – zda se zpeněží majetek dlužníka, či zda bude dlužník oddlužen plněním splátkového kalendáře
  • dlužník musí popsat rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek případně hrozící úpadek
  • atd…

Nedílnou součástí návrhu je seznam majetku a zaměstnanců, listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka, listiny dokládající jednotlivé závazky. Dlužník dále musí splňovat podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu.

Pomůžeme s celým procesem

Od 1.7.2017 vstoupila v platnost novela IZ, kdy lze návrh na povolení oddlužení sepsat a podat pouze prostřednictvím advokáta.

Příprava všech podkladů k sepsání návrhu a vysvětlení procesu oddlužení danému dlužníkovi je poměrně rozsáhlé a časově náročné. Za advokátní kancelář se kterou spolupracujeme však tyto úkony provádíme my a za tyto služby od dlužníka nebereme žádnou odměnu.

Našim prostřednictvím budete mít předpřipravenu veškerou dokumentaci potřebnou k sepsání návrhu a následně vám advokátní kancelář JUDr. Andrea Palíková & Mgr. Tomáš Palík, sdružení advokátů návrh na povolení oddlužení sepíše a podá k insolvenčnímu soudu.

Máme 99.7% úspěšnost u podaných návrhů. Již jsme oddlužili tisíce dlužníků. Obraťte se na nás a pomůžeme i Vám.

K ničemu se nezavazujete. Kontaktujte nás. Tel.: 773 99 55 22


Jak vyhlásit osobní bankrot? Celý proces k povolení oddlužení.

3.9 (77.14%) 14 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.