Oddlužení fyzické osoby

Oddlužení fyzické osoby pomocí osobního bankrotu je bezpochyby nejefektivnější formou oddlužení.

Jak jinak Vám může být umožněno prominutí téměř všech vašich dluhů. Jedinou možností je oddlužení fyzických osob.

Podrobnější informace o osobním bankrotu naleznete na našich dalších stránkách v horním menu např. v sekci osobní bankrot nebo oddlužení.

Jak úspěšně dosáhnout oddlužení fyzické osoby s námi

1. Exekutor nepočká

Neodkládejte řešení Vašich dluhů na poslední chvíli, kontaktujte nás. Tel.: 773 99 55 22

Volat můžete od pondělí do pátku od 8 -20 hodin případně nám můžete napsat email na: info@stopdluhum.cz nebo SMS zprávu. Budeme Vás obratem kontaktovat.

2. Domluvte si termín osobní schůzky, na které Vám ZDARMA vypracujeme finanční analýzu!

V průběhu osobní schůzky Vám sdělíme detailní informace o zákonném institutu oddlužení fyzické osoby, nazývaného též osobní bankrot. Společně zhodnotíme Vaši finanční situaci a vyhotovíme Vám zcela ZDARMA odbornou analýzu. V případě, že bude dán předpoklad Vašeho úspěchu v insolvenčním řízení u soudu, dohodneme postup, tak abychom co nejdříve zamezili vymáhání Vašich dluhů a jejich dalšího navyšování o penále, smluvní pokuty, úroky z prodlení, náklady právníků, soudních poplatků a exekucí.

3. Předání podkladů k vyhotovení návrhu na povolení oddlužení

Po předání podkladů, bude v rozmezí 2-5 ti pracovních dnů vypracován Váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení prostřednictvím advokátní kanceláře. V případě, že Vám bezprostředně hrozí provedení exekuce movitých věcí nebo dražba nemovitosti, jsme schopni Váš návrh vyhotovit do několika hodin. Služba Expresního vypracování návrhu je ZDARMA.

4. Záruka spokojenosti a vypracování insolvenčního návrhu

Aby byl návrh soudem akceptován, musíte splňovat několik zákonem stanovených podmínek a insolvenční návrh musí obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti. Neznáte zákony? Přenechejte odpovědnost na nás a našich advokátech! V případě, že neuspějete, ZDARMA Vám vyhotovíme a podáme k soudu nový návrh na povolení oddlužení.

5. Podání návrhu na místně příslušný krajský soud a následný právní servis v průběhu řízení

Vypracováním návrhu naše práce zdaleka nekončí. Vyhotovený návrh je podán na místně příslušný krajský soud. Po zahájení insolvenčního řízení, až do povolení oddlužení budeme provádět následný servis, kdy každý den sledujeme průběh řízení a provádíme případná doplnění na žádost soudu.

6. Posuzování insolvenčního návrhu soudem

Okamžikem zahájení insolvenčního řízení, tedy podáním návrhu k soudu, se zastavuje vymáhání vašich závazků exekutory. Exekuce smí být nařízena, ale nesmí být provedena. Věřitelé jsou povinni zdržet se vymáhání pohledávek mimo insolvenční řízení. Jakmile soud posoudí, že jste v úpadku, vydá usnesení o povolení oddlužení a ustanoví insolvenčního správce, který bude posuzovat přihlášky pohledávek, které do řízení přihlásí věřitelé. Lhůta pro podání přihlášek jsou 2 měsíce ode dne povolení oddlužení. K přihláškám podaným po této lhůtě nebude insolvenční správce ani soud přihlížet. V okamžiku vydání Usnesení o povolení oddlužení se zastaví i narůstání Vašich dluhů o úroky z prodlení, smluvní pokuty, penále atd. Celková výše dluhů se tak zastaví. Po podání návrhu na soud se čeká na výsledek soudního řízení a schválení oddlužen průměrně 1-4 měsíce. V této době neplatíte věřitelům žádné splátky.

 

Kontaktujte nás a my Vám ZDARMA vysvětlíme co oddlužení fyzické osoby přináší a jak Vám může pomoci.

Volejte 773 99 55 22 popřípadě nám napište do formuláře níže.


Oddlužení fyzické osoby – postup pro úspěšné oddlužení

3.7 (73.33%) 15 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.