Oddlužení, neboli osobní bankrot

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je jedním ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka prostřednictvím insolvenčního zákona.

Oddlužení neboli osobní bankrot  je důležitou částí insolvenčního zákona především pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale především osobními půjčkami na chod a provoz domácnosti, na koupi zboží pro vlastní potřebu a potřebu rodiny. Oddlužení v případě, že máte dluhy z podnikání však není vyloučeno (viz podmínky osobního bankrotu).

Co je osobní bankrot

Osobní bankrot je pro dlužníky nejbezpečnější cesta jak splatit své dluhy jednou provždy. V insolvenčním řízení dojde k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, protože oddlužení nemá za cíl uspokojit jen jednoho či několik málo věřitelů, jak je tomu v případě exekučního řízení.

Osobní bankrot preferuje sociální účel před ekonomickým a má umožnit dlužníkům „nový start“.

Průběh osobního bankrotu

Po dobu 3 nebo 5 let se v rámci oddlužení provádí z dlužníkova příjmu splátky věřitelům. Výše splátky se určí vzhledem k výši mzdy a počtu vyživovaných osob. Dlužník do 1.6.2019 měl povinnost uhradit svým věřitelům minimálně 30% z přihlášených pohledávek a zbytek mu byl prominut. Nově však došlo k novele IZ a tato hranice 30% byla částečně prolomena – více o novele čtěte zde.

K úspěšnému povolení osobního bankrotu jsou potřeba odborné znalosti zákona a insolvenční praxe.

My máme 99.7% úspěšnost u námi řešených oddlužení. My víme co je osobní bankrot a jak ho úspěšně prosadit.

Přesvědčte se sami o naší odbornosti. Kontaktujte nás. Tel.: 773 99 55 22

Konzultace jsou zcela ZDARMA.


Co je osobní bankrot

4.5 (90%) 4 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.