Osvobození od placení pohledávek

Hlavním smyslem oddlužení je zbavit dlužníka zbytku jeho dluhů, které nebyly v insolvenčním řízení uspokojeny.

Osvobození umožní soud na konci celého procesu oddlužení v případě, že si dlužník řádně a včas plnil své povinnosti. Dlužníku jsou prominuty nejen pohledávky věřitelů, kteří se do insolvenčního řízení přihlásili a nebyli zcela uspokojeny, ale i pohledávky věřitelů, kteří se přihlásili opožděně, nebo se do řízení vůbec nepřihlásili.

Kterých pohledávek se osvobození netýká

Některých pohledávek se osvobození netýká:

  • peněžitého trestu uloženého dlužníku v trestním řízení pro úmyslný trestný čin
  • pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti
  • nových dluhů dlužníka, které vznikly v průběhu oddlužení po prohlášení úpadku

 

Zajištěná pohledávka

Osvobození se týká i pohledávky zajištěné, ale pouze v okamžiku, pokud si ji věřitel do insolvenčního řízení nepřihlásí.

Přihlášené zajištěné pohledávky se osvobození netýká. Jedná se zpravidla o pohledávky, které jsou zajištěny nemovitostí dlužníka a tento věřitel v průběhu oddlužení nenařídil insolvenčnímu správci prodej této nemovitosti. Zajištění takovémuto věřiteli trvá i po ukončení oddlužení.

Další bezplatné informace na tel.: 773 99 55 22


Osvobození dlužníka od placení pohledávek

5 (100%) 1 voteChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.