Novela insolvenčního zákona s účinností k 1.7.2017

Od 1.7.2017 se insolvenční řízení musí řídit insolvenčním zákonem, který prodělal značné změny.

Jednou z nejvýznamnějších změn pro dlužníky, kteří by chtěli řešit své dluhy formou oddlužení je, že již nyní nemohou sami svůj návrh na povolení oddlužení sepsat a podat k soudu. Nyní jim tato možnost byla vzata a za dlužníka smí návrh sepsat buď advokát, notář, soudní exekutor nebo insolvenční správce.

Těmto osobám je zákonem přiznána odměna ve výši 4.000,- Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů částka ve výši 6.000,- Kč bez DPH.

Jak bude sepsání návrhu hrazeno

Tuto odměnu si např. advokát uplatní přímo u dlužníka po podání návrhu na povolení oddlužení a dlužník ji může dobrovolně uhradit ještě před schválením oddlužení. Pokud odměnu dlužník advokátovi neuhradí, bude ji advokát uplatňovat za ustanoveným insolvenčním správcem, který ji bude hradit v rámci prováděných srážek z příjmů dlužníka.

Po diskuzích s advokáty, notáři a insolvenčními správci se domníváme, že z důvodu složitosti, pracnosti a časové náročnosti přípravy návrhu na povolení oddlužení, nebudou mít osoby oprávněné návrhy sepisovat o provádění poradenství v oddlužení a zpracování návrhů velký zájem.

Naše společnost poskytuje služby v oblasti oddlužení ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Andrea Palíková & Mgr. Tomáš Palík, sdružení advokátů. Pro advokátní společnost vykonáváme informační a přípravnou činnost před samotným sepsáním návrhu.

Za naše služby vám nebude účtována žádná odměna.

Máme více jak sedmiletou zkušenost s oddlužením. Pomohli jsme tisícům dlužníků. Budeme Vám pomáhat i nadále.

tým stopdluhum.cz


POZOR k 1.7.2017 vstupuje v účinnost novela IZ

3.8 (75%) 8 votesFacebookMore...