Vyšší podíl ze mzdy pro dlužníky

S účinností od 1.6.2019 dochází ke změně výpočtu částek, které jsou dlužníkům v oddlužení sráženy ze mzdy na uspokojení pohledávek jejich věřitelů. Tato změna se prezentuje jako výhodná jak pro dlužníky tak pro věřitele.

Při dosavadním výpočtu srážek v oddlužení nemělo pro dlužníka, který nemá žádnou vyživovací povinnost smysl vydělávat více jak 16.072 Kč čistého, jelikož při vyšší mzdě by vše navíc získali věřitelé. Dlužníkovi bylo v insolvenci vypláceno maximálně 9.643 Kč a vše ostatní se použilo na úhradu jeho závazků.

Po novele je dlužník bez vyživovací povinnosti omezen mzdou ve výši 25.715 Kč. Při této mzdě mu však již zůstává 12.859 Kč. Cokoliv vydělá navíc, jde opět v plné výši na úhradu dluhů věřitelům.

Výhodné jak pro dlužníka tak pro věřitele

Dlužníkům se novým nařízením výpočtu srážek umožnilo získat při oddlužení vyšší podíl ze své mzdy, který se přerozděluje mezi dlužníka, věřitele a insolvenčního správce. Tento vyšší podíl pro dlužníky se však vztahuje pouze na ty co pobírají mzdu v rozmezí cca 16.000 až 25.700 Kč čistého. Pro mzdu pod 16.000 Kč čistého zůstává vše jako doposavad.

Tato změna výpočtu srážek má za cíl motivovat dlužníky k získání vyšší mzdy, čímž je jim odměnou i vyšší část v rámci srážek.

Výhoda nového nařízení pro věřitele je právě předpoklad snahy o získání vyšší mzdy dlužníkem, jelikož vyšší mzda dlužníka se projeví i na vyšší splátce pro věřitele.

Možné nebezpečí pro splnění oddlužení

Změna ve výpočtu srážek se týká všech dlužníků v insolvenci, tedy i těch, kterým bylo oddlužení povoleno již před datem účinnosti.

Dlužníci jimž bylo povoleno oddlužení do 1.6.2019, tedy do poslední novely IZ, mají povinnost uhradit věřitelům minimálně částku ve výši 30% z hodnoty jejich pohledávek. Ti dlužníci, kteří se však pohybují na hraně 30% se získáním vyššího podílu na své mzdě mohou propadnout pod požadovaných 30% a mohou se dostat do vážných problému se splněním všech podmínek oddlužení a osvobození od placení nesplacených závazků.


Dlužníkům v oddlužení zůstane ze mzdy více

3.3 (66.67%) 3 votesFacebookMore...