Zpětvzetí Vašeho insolvenčního návrhu

Pokud jste podali na sebe insolvenční návrh na povolení oddlužení a je jedno zda formou plněním splátkového kalendáře či zpeněžením majetkové podstaty, tak tento návrh můžete z různých důvodů vzít zpět, a to až do okamžiku dokud insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení.

Insolvenční návrhy dlužníci zpravidla berou zpět z důvodu když si uvědomí, že svůj návrh na povolení oddlužení podali špatně zpracovaný a nelze ho v průběhu stávajícího řízení napravit. (např. manželé nepodali společný návrh na povolení oddlužení, dlužník přišel o zaměstnání a není schopen si svůj příjem jiným způsobem doplnit a mohlo by dojít k nařízení konkursu na majetek dlužníka, atd.)

Následně insolvenční soud vezme zpětvzetí návrhu na vědomí a vydá usnesení o zastavení řízení. Dokud však toto usnesení nenabude právní moci je i nadále dlužník v kontextu ust. § 109 odst. písm. c) IZ chráněn před věřiteli a především před jakýmkoliv výkonem rozhodnutí exekutora.

Pro upřesnění dle ust. § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel (a tedy i sám dlužník, pokud podává návrh na povolení oddlužení) může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku … Jestliže však dlužník vezme svůj návrh na povolení oddlužení zpět, tak dle ust. § 396 odst. 3 IZ nemůže dlužník podat návrh znovu. Neznamená to však, že po pravomocném ukončení tohoto insolvenčního řízení nemůže dlužník podat svůj návrh opakovaně. Toto ustanovení se týká pouze již probíhajícího řízení.

Obraťte se na naši společnost a my Vám pomůžeme s bezvadným návrhem a Váš osobní bankrot proběhne rychle a správně.

Kontaktujte nás 773 99 55 22.

 


Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení

3.6 (72%) 5 votesFacebookMore...