Zanechte kontakt a my Vám zavoláme

Zavolejte nám, nebo na sebe do formuláře napište kontakt. 773 99 55 22

Jméno
Email
Telefon

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Insolvence fyzických osob a způsoby řešení


Fyzické i právnické osoby, ať již podnikající či nepodnikající se mohou dostat do situace, kdy nejsou schopny plnit své závazky. Takovýto stav se obecně označuje jako insolvence (úpadek). Platné právo stanovuje několik způsobů jejího řešení:

  • konkurs
  • reorganizace
  • oddlužení

 

Oddlužení – insolvence fyzických osob

Pro potřeby běžných občanů, kteří jsou zadluženi a své splátky již nejsou schopni plnit, je nejzajímavějším způsobem řešení úpadku oddlužení.

Oddlužením neboli osobním bankrotem získáte ochranu státu před vymáháním pohledávek jak exekutory tak vymáhacími agenturami. Se zahájením insolvenčního řízení totiž nesmí být zahájen výkon rozhodnutí či exekuce, který by postihoval majetek dlužníka. Znamená to, že exekutor může zahájit exekuční řízení, ale nesmí ho provést. Nesmí tedy dlužníka navštívit za účelem obstavení nebo zabavení majetku, nesmí se dlužníkovi provádět srážky ze mzdy apod. (viz. deponace a vyplacení mzdy zaměstnanci).

 

 

Se zahájením insolvenčního řízení, respektive s jeho povolením (průměrná doba 14 dní až 2 měsíce od zahájení) se dlužníkovi navíc zastaví navyšování dluhu o úroky, pokuty, náklady spojenými s vymáháním, náklady na soudní řízení, atd…

Nejzajímavější výhodou pro dlužníky je možnost prominutí až 70% dluhů a možnost splacení pouze 30% dluhů v průběhu 5 let. Jestliže dlužník prováděl před insolvencí měsíční splátky ve výši cca 10 – 15 tisíc Kč, potom zpravidla se jeho splátky mohou snížit i na výši 3 – 5 tisíc Kč. Je to samozřejmě odvislé od výše dluhu a měsíčních příjmů dlužníka. Tato kalkulace je potřeba správně spočítat, aby byl insolvenční návrh projednatelný u soudu.

Oddlužení se týká jak fyzických osob nepodnikajících tak i podnikatelů. Oddlužení podnikatelů se řídí specifickými podmínkami o kterých jsme již psali na stránce osobní bankrot podmínky a oddlužení OSVČ.

Insolvencí fyzických osob se podrobněji zabýváme i v sekci osobní bankrot , oddlužení popřípadě je ucelené shrnutí na úvodní stránce stopdluhum.cz.

O průběhu a dalších výhodách insolvenčního řízení a o správném postupu dlužníka jak získat maximum ze svého oddlužení se dočtete na našich stránkách oznámit věřitelům svůj osobní bankrot?

Konkurs

Při oddlužení konkursem dlužník nezíská výhodu zaplacení pouze 30% svých dluhů, ale musí je splatit v celé výši, tedy ve 100%. Navíc je soudem nařízen prodej jeho majetku, jak movitého tak nemovitého.

Pokud nedojde v průběhu konkursního řízení k uspokojení všech přihlášených věřitelů v plné výši, tak jejich zbývající pohledávka vůči dlužníkovi nezaniká a svoje nároky mohou i po ukončení konkursu vymáhat.

Do konkursu se dle našeho názoru dostane fyzická osoba nebo podnikatel pouze v okamžiku, pokud je jeho návrh na povolení oddlužení sepsán špatně, neřídí se insolvenčním zákonem popřípadě upřesňujícími judikaturami Nejvyššího soudu nebo Vrchních soudů. Ne každá společnost, která návrhy na povolení oddlužení zpracovává má dostatečnou insolvenční praxi. My máme za sebou více jak 1000 oddlužených fyzických osob i podnikatelů, kteří nyní splácejí zlomek svých dluhů. Naše úspěšnost dosahuje 99,7%.

Reorganizace

Reorganizace se týká především podnikatelů a jejich společností, kdy se jednotlivé pohledávky uspokojují postupně při zachování provozu dlužníkova podniku.


Pokud chcete své dluhy snížit až o 70% a chcete aby Vám váš majetek zůstal ve Vašem vlastnictví, zavolejte nám a my Vám ZDARMA poradíme jak na to.

Volejte 773 99 55 22 nebo nám napište níže.


Insolvence fyzických osob

4 (80%) 24 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.