Milostivé léto

V období od 28.října 2021 do 28.ledna 2021 mají dlužníci možnost využít tzv. milostivé léto, které umožňuje uhradit exekučně vymáhaný dluh snížený o veškeré úroky a další náklady. Ty dokážou původní výši dluhu i zněkolikanásobit. Dlužník v rámci milostivého léta uhradí pouze původní jistinu a náklady exekuce ve výši 750 Kč plus DPH (908 Kč).

Podmínky a skladba věřitelů

Podmínkou milostivého léta je však skutečnost, že lze uhradit pouze exekučně vymáhané pohledávky, dlužníkem musí být fyzická osoba a věřitelem je Česká republika, územní samosprávný celek, zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, atd.

Dalšími věřiteli jsou právnické osoby, ve které má stát většinovou majetkovou účast. Bude se tedy jednat například o ČEZ, dopravní podniky, nemocnice a další.

Vyplatí se milostivé léto obvyklým dlužníkům?

Milostivé léto se dlužníkům s obvyklou skladbou dluhů NEVYPLATÍ.

Dlužníci totiž mají zpravidla daleko širší záběr věřitelů než je specifikováno v institutu milostivého léta. Jejich závazky vůči státu jsou oproti dalším věřitelům, na které se milostivé léto nevztahuje jen minimální.

Dlužník by tedy uhradil několika státním subjektům jistinu ve 100%, ale celková výše dluhů by se snížila jen minimálně a tlak od ostatních věřitelů na zaplacení by se v ničem nezměnil.

Jedinou šancí je oddlužení

Oddlužení je jediná možnost jak se skutečně zbavit VŠECH dluhů. Dlužník v oddlužení nemusí uhradit závazky ve 100% jistiny během pouhých třech měsíců jak požaduje milostivé léto. V oddlužení se provádějí pravidelné měsíční splátky dle možností dlužníkova měsíčního příjmu.

Splátky v oddlužení jsou rozložený do období 3 až 5 let. V tomto období dlužník hradí splátky minimálně ve výši 2.200 Kč. Částka, která se v rámci oddlužení nepodaří věřitelům splatit, je dlužníkovi nakonec odpuštěna, kdy je rozhodnutím soudu dlužník osvobozen od placení zbylých pohledávek. viz. osvobození dlužníka

Zavolejte nám. Pomůžeme Vám s oddlužením.

Tel.: 773 99 55 22


Milostivé léto se nevyplatí

4.5 (90%) 2 votesFacebookMore...