Zanechte kontakt a my Vám zavoláme

Zavolejte nám, nebo na sebe do formuláře napište kontakt. 773 99 55 22

Jméno
Email
Telefon

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Společné dluhy manželů

Společné oddlužení manželů insolvenční zákon před novelizací zákona s platnosti k 1.1.2014 přímo neřešil, ale judikatury a rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze a Vrchního soudu v Olomouci se již dříve ustálily na závěru, že oddlužení manželů není v rozporu s insolvenčním zákonem, a že oddlužení manželů je z důvodu společného jmění manželů, které zahrnuje jak veškerý majetek tak i veškeré závazky žádoucí.

3D dve dospele postavy a jedno dite se drzi za ruce ODDLUZENI MANZELU

Novelizací insolvenčního zákona došlo k uzákonění možnosti společného návrhu manželů na povolení oddlužení ust. § 394a IZ. Společný návrh manželů musí být podán na předepsaném formuláři, ke dni podání musí být dlužníci manželé, v návrhu a v přiložených přílohách jsou oba manželé povinni uvést své vyživované osoby včetně případných vyživovacích povinností daných soudem – alimenty, musí uvést a přílohami potvrdit všechny své příjmy v posledních třech letech a své předpokládané příjmy v následujících pěti letech. Taktéž manželé jsou povinni přiložit seznam závazků s uvedením jejich věřitelů a seznam majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých případných dlužníků. Tyto seznamy musí být podepsány a musí výslovně uvedeno, že seznamy jsou správné a úplné. Stejně tak společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty byl považován za majetek v SJM.

Sepsání návrhu na povolení oddlužení manželů se však musí řídit i dalšími specifickými pravidly a podmínkami, které se liší od běžného návrhu na povolení oddlužení. Jak již jsme upozorňovali např. na stránkách jak vyhlásit osobní bankrot, dle našeho názoru a i názorů soudců zabývajících se oblastí insolvenčních řízení, není dlužník laik v oblasti práva v současné době a podle platné legislativy v žádném případě schopen úspěšně návrh na povolení oddlužení připravit. Ohledně sepsání návrhu na povolení oddlužení manželů se naše obavy ještě prohlubují.

Obraťte se na nás. Úspěšně jsme oddlužili již stovky manželských párů.

Výhody oddlužení manželů

Oddlužení manželů má několik významných výhod. Jednou z nich je například, že pokud mají manželé některé, popřípadě všechny, závazky uzavřeny společně, potom se do společného oddlužení manželů započítávají pouze jedenkrát. Tím se významně snižuje jejich společný dluh. Pokud by se manželé oddlužovali každý zvlášť, musel by si každý uvést ne jen svoje samostatně uzavřené závazky, ale i ty společné.

Další výhodou společného oddlužení manželů je, že náklady na insolvenčního správce, které jsou rozloženy v měsíčních splátkách po celou dobu 5 let oddlužení jsou v případě společného oddlužení manželů nižší, než kdyby se každý z manželů oddlužoval samostatně.

Nutnost oddlužení manželů společně!

S novelizací exekučního řádu (č. 120/2001 Sb.) účinného k 1.1.2013 dostali exekutoři další možnost jak z dlužníků vymoci jejich dluhy. V případě, že jeden z manželů uzavřel úvěrovou smlouvu, jedná se o závazek ve společném jmění manželů a tudíž je možné vést exekuci proti manželovi povinného, který ani o této úvěrové smlouvě nemusel vědět. Z tohoto důvodu je tedy nutné, aby oddlužením prošli oba manželé společně, protože v tom okamžiku exekutoři již nemohou ničeho vymáhat.

Průběh samotného insolvenčního řízení a další výhody oddlužení, které jste schopni sami ovlivnit jsou na stránkách oznámit věřitelům svůj osobní bankrot?

Zavolejte nám 773 99 55 22. Konzultace máte ZDARMA.

Oddlužení manželů 4.43/5 (88.57%) 7 votes
Sdílejte tento článek

Chyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.