Oddlužení a odpuštění peněžitých závazků


Odpustit dlužníkovi většinu jeho závazků je možné prostřednictvím oddlužení.

Nachází-li se dlužník v situaci, kdy má více půjček a nezvládá je včas nebo vůbec splácet, má možnost požádat insolvenční soud o povolení oddlužení.

Po soudním schválení oddlužení, dlužník ze svých příjmů hradí prostřednictvím svého insolvenčního správce splátky věřitelům, kteří se včas do insolvenčního řízení přihlásili. Dlužníkovi ze mzdy zůstává částka, která by měla zajistit jeho základní životní potřeby a potřeby jeho rodiny dle počtu jejich vyživovaných členů.

Splácení v oddlužení probíhá maximálně po dobu 5 let, kdy dlužník uhradí věřitelům částku v minimální výši 30% z výše jejich pohledávek.

Způsoby oddlužení

Oddlužení lze řešit dvěma způsoby nebo jejich kombinací. Pro zvolení správného způsobu oddlužení, je potřeba zhodnotit skladbu a hodnotu majetku dlužníka a zajištěnost či nezajištěnost pohledávek věřitelů včetně jejich výše.

Jedná se o oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Odpuštění nesplacených závazků

Na samém konci řízení, za předpokladu, že dlužník řádně plnil své povinnosti, insolvenční soud rozhodne o osvobození dlužníka od placení zbylých pohledávek.

Naše společnost se dlouhodobě specializuje na povolení oddlužení. Již jsme oddlužili tisíce dlužníků. S námi máte jistotu úspěšného řízení Vašeho oddlužení. Máme 99,7% úspěšnost u podaných návrhů na povolení oddlužení. Víme jak návrh správně připravit, aby Vám bylo povoleno oddlužení a odpuštěno až 70% z Vašich dluhů.

Volejte 773 99 55 22. Konzultace ZDARMA.


Oddlužení Brno

3.8 (76.52%) 92 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.