Milostivé léto se nevyplatí

Milostivé léto se nevyplatí

V období od 28.října 2021 do 28.ledna 2021 mají dlužníci možnost využít tzv. milostivé léto, které umožňuje uhradit exekučně vymáhaný dluh snížený o veškeré úroky a další náklady. Ty dokážou původní výši dluhu i zněkolikanásobit. Dlužník v rámci milostivého lé ...
FacebookMore...
Více zde →
Zákaz mobiliárních exekucí únorem 2021 končí

Zákaz mobiliárních exekucí únorem 2021 končí

Zákon ke zmírnění dopadů koronaviru zvaný Lex Covid Justice II, který omezil činnost exekutorů a pozastavil mobiliární exekuce a exekuční prodeje nemovitostí v nichž má dlužník místo trvalého pobytu dnem 31.1.2021 končí. Počátkem února může exekutor znovu bez omezení zaba ...
FacebookMore...
Více zde →
Dlužníkům v oddlužení zůstane ze mzdy více

Dlužníkům v oddlužení zůstane ze mzdy více

S účinností od 1.6.2019 dochází ke změně výpočtu částek, které jsou dlužníkům v oddlužení sráženy ze mzdy na uspokojení pohledávek jejich věřitelů. Tato změna se prezentuje jako výhodná jak pro dlužníky tak pro věřitele.Při dosavadním výpočtu srážek v oddlužen ...
FacebookMore...
Více zde →
Novela insolvenčního zákona s účinností k 1.6.2019

Novela insolvenčního zákona s účinností k 1.6.2019

Od 1.6.2019 nabude účinnost novelizované znění insolvenčního zákona, které zmírní požadavky a podmínky pro povolení oddlužení a následné osvobození dlužníka od neuhrazených pohledávek.Oddlužení bude možné stejně jako před novelou zpeněžením ma ...
FacebookMore...
Více zde →
POZOR k 1.7.2017 vstupuje v účinnost novela IZ

POZOR k 1.7.2017 vstupuje v účinnost novela IZ

Od 1.7.2017 se insolvenční řízení musí řídit insolvenčním zákonem, který prodělal značné změny.Jednou z nejvýznamnějších změn pro dlužníky, kteří by chtěli řešit své dluhy formou oddlužení je, že již nyní nemohou sami svůj návrh na povolení oddlu ...
FacebookMore...
Více zde →
Dlužníci přijdou o možnost osobního bankrotu

Dlužníci přijdou o možnost osobního bankrotu

Insolvenční zákon zaručuje dlužníkům jedinou opravdovou možnost jak se bránit před lichvářskými společnostmi a exekutory. Tato možnost je však v ohrožení. Ministr spravedlnosti prosazuje v další novele IZ, aby si dlužníci nemohli podat návrh na povolení od ...
FacebookMore...
Více zde →
Jak má soud správně naložit s přebytkem po zpeněžení majetku

Jak má soud správně naložit s přebytkem po zpeněžení majetku

Někteří soudci, naštěstí dramatická menšina, chybně rozhodovali jak se má naložit s penězi po prodeji zajištěné nemovitosti. Jednalo se o případy, kdy bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a zároveň dlužník měl ve svém vlastnictví zajištěnou nemovito ...
FacebookMore...
Více zde →
Osobný bankrot Slovensko

Osobný bankrot Slovensko

Podmínky oddlužení (osobního bankrotu) na Slovensku jsou vzhledem k podmínkám v České republice velmi nevýhodné. Jednoznačně to potvrzují i statistiky, kdy osobním bankrotem například v roce 2013 a 2014 prošlo na Slovenku pouze 352 popřípadě 441 dlužníků, kdežto v Čechách ...
FacebookMore...
Více zde →
Slovenské Hospodářské noviny

Slovenské Hospodářské noviny

Minulý týden nás oslovil reportér slovenských hospodářských novin, s tím, že píše článek o osobním bankrotu na Slovensku, a že by rád porovnal podmínky oddlužení v ČR oproti podmínkám oddlužení na Slovensku.I když nám byl dán trochu šibeniční termín na sepsání odp ...
FacebookMore...
Více zde →
Absurdní novela insolvenčního zákona 2015

Absurdní novela insolvenčního zákona 2015

Insolvenční zákon zaručuje dlužníkům jedinou opravdovou možnost jak se bránit před lichvářskými společnostmi a exekutory. Tato možnost je však v ohrožení. Ministr spravedlnosti prosazuje v další novele IZ, aby si dlužníci nemohli podat návrh na povolení od ...
FacebookMore...
Více zde →
Page 1 of 3123