Novinky v insolvenčním zákoně od 1.1.2014

Od počátku roku 2014 je v platnosti novela insolvenčního zákona, kdy je „starý“ insolvenční zákon ve vztahu k dlužníkům, věřitelům a insolvenčním správcům upraven a v některých momentech poměrně zásadně.

Změny insolvenčního zákona vůči dlužníkům

Jednou ze zásadních změn je možnost oddlužení i pro podnikající osobu (OSVČ) a hrazení splátek v insolvenčním řízení z výdělku pocházejícího z podnikání. Doposavad byla možnost oddlužení a splacení 30%  dluhů pouze pro osoby nepodnikatele. Možnost oddlužení OSVČ byla i před novelizací, avšak tato možnost byla značně složitá jelikož nebyla zakotvena v zákoně a dalo se pouze odkazovat na některá rozhodnutí a judikatury ostatních soudů, která však nebyla zavazující pro ostatní soudce. I přes tyto obtíže jsme několik podnikajících osob v roce 2013 oddlužili.

Jedna z podmínek oddlužení podnikatele je však neexistence dluhů z podnikání popřípadě splnění dalších ustanovení daných zákonem. Možnost oddlužení i v případě existence dluhů z podnikání již v minulosti řešil Vrchní soud v Olomouci a v Praze, kdy v současné době se jejich názor na oddlužení dlužníků, kteří mají dluhy z podnikání rozchází. S oddlužení takovýchto dlužníků je potřeba citlivě pracovat, aby úspěšnost oddlužení byla co nejvyšší. O oddlužení podnikatelů se dočtete také na našich stránkách oddlužení OSVČ.

Další změna ve prospěch dlužníka je, že podpis dlužníkova manžela na návrhu na povolení oddlužení se již nevyžaduje. Tato možnost sice byla zakotvena i ve „starém“ insolvenčním zákoně, avšak byla popsána značně neurčitě a někteří asistenti soudců s tím měli problémy a museli jsme se odvolávat v Vrchním soudům, kteří náš názor potvrzovali za správný.

Další pozitivní změnou je zakotvení společného oddlužení manželů, kdy manželům může být prominuto až 70% ze všech jejich dluhů. Společné oddlužení manželů se postupně upravovalo v průběhu roku 2012 a 2013, kdy nakonec všechny soudy (i Krajský soud v Brně, který s oddlužením manželů měl největší problém) akceptovali judikatury Vrchních soudů a společné oddlužení manželů se „naučili dělat“. O společném oddlužení manželů píšeme podrobněji na našich stránkách oddlužení manželů.

Přečtěte si i článek ve kterém se podrobněji zabýváme samotným průběhem insolvenčního řízení a možností ovlivnění výsledku přihlášených pohledávek: Oznámit věřitelům svůj osobní bankrot?

Kontaktujte nás. Máme za sebou více jak 1000 oddlužených domácností. Poradíme Vám ZDARMA. Tel. 773 99 55 22


Novelizace insolvenčního zákona pro rok 2014

4 (80%) 1 voteFacebookMore...