Vynětí majetku z majetkové podstaty

Insolvenční správce provádí soupis majetku patřícího do majetkové podstaty dlužníka. Dlužník se může domáhat návrhem podaným vůči insolvenčnímu správci o vynětí tohoto majetku z majetkové podstaty. O vynětí majetku se dlužník může domáhat jen za předpokladu, že vlastnické právo svědčí dlužníkovi a že majetek byl do soupisu zapsán v rozporu s ustanoveními, která vylučují postižení majetku výkonem rozhodnutí nebo exekucí (více Majetková podstata).

Návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty se nevztahuje na majetek třetích osob zahrnutých do soupisu. Takovýto majetek lze z majetkové podstaty pouze vyloučit žalobou podanou třetí osobou (více Vyloučení majetku z majetkové podstaty).

Insolvenční správce může kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení vyjmout majetek z majetkové podstaty a to zpravidla z důvodu, že tento majetek je neprodejný, nedobytný, nicotné hodnoty a nebude tedy pravděpodobně sloužit k uspokojení věřitelů.

 


Vynětí majetku z majetkové podstaty

Ohodnoťte článekFacebookMore...