Soupis majetkové podstaty

Insolvenční správce od okamžiku svého ustanovení do funkce zajišťuje úkony, které směřují k zjištění majetkové podstaty. Při této činnosti insolvenční správce především vychází z dlužníkem předloženého seznamu majetku a dalšího zjištění a šetření. Dotazované osoby a orgány mají povinnost insolvenčnímu správci při jeho šetření poskytnout součinnost.

Dle svého šetření insolvenční správce sestavuje soupis majetkové podstaty. Soupis je listinou, do které se zapisuje majetek, který náleží do majetkové podstaty. S takto sepsaným majetkem nakládá osoba s dispozičním oprávněním jen způsobem stanoveným insolvenčním zákonem.

 


Soupis majetkové podstaty

5 (100%) 1 voteFacebookMore...