Insolvenční správce

Insolvenční správce je zvláštním procesním subjektem insolvenčního řízení. Insolvenční správce není zástupcem ani dlužníka ani věřitelů.

Insolvenční správce po ustanovení soudem do své funkce sestavuje soupis majetkové podstaty dlužníka, zajišťuje a vymáhá majetek do majetkové podstaty, sestavuje seznam přihlášených pohledávek, přezkoumává jednotlivé přihlášené pohledávky, činí popěrné úkony k pohledávkám věřitelů, uspokojuje přihlášené věřitele a vykonává další činnosti určené mu insolvenčním zákonem nebo insolvenčním soudem.

Insolvenční správce je osoba, která je zapsána v seznamu insolvenčních správců zveřejněný v insolvenčním rejstříku, musí mít uzavřeno pojištění o odpovědnosti za škodu a musí být k účastníkům insolvenčního řízení nepodjatý.

Nad činností a výkonem funkce insolvenčního správce provádí dohled insolvenční soud v konkrétním řízení. Dalším dohlížecím orgánem je přímo Ministerstvo spravedlnosti.


Insolvenční správce

5 (100%) 1 voteFacebookMore...