Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Tento způsob oddlužení není oproti oddlužení splátkovým kalendářem příliš častý.

Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dochází k prodeji majetku, který dlužník nabyl před schválením oddlužení. Jedná se zpravidla o nemovitou věc, která by z výtěžku prodeje dokázala pokrýt pohledávky věřitelů.

Oproti prodeji nemovitosti v rámci exekuce, má prodej nemovitosti v oddlužení tu výhodu, že pokud se neuspokojí zajištěný věřitel v plné výši, je dlužník od úhrady zbylé části pohledávky osvobozen. To při prodeji nemovitosti nařízené exekutorem neplatí a dlužník i nadále dluží neuhrazenou část pohledávky.

K prodeji nemovitosti však zpravidla nemusí dojít. Je potřeba správně zhodnotit situaci a vhodným způsobem připravit návrh na povolení oddlužení.

Kontaktujte nás. Pomůžeme Vám 773 99 55 22


Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Ohodnoťte článekChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.