Osoba s dispozičním oprávněním

Nakládat v průběhu insolvenčního řízení s majetkovou podstatou dlužníka má s určitými vyjímkami pouze osoba s dispozičním oprávněním. Kdo je osobou s dispozičním oprávněním se v průběhu insolvenčního řízení mění v závislosti na průběhu řízení a způsobu řešení úpadku. Těmito osobami může být buď insolvenční správce nebo dlužník.

Okamžikem prohlášení konkursu na majetek dlužníka, přechází na insolvenčního správce dispoziční právo nakládat s majetkovou podstatou. Výjimkou je majetek, ohledně kterého probíhá žaloba třetí osoby na vyloučení majetku z majetkové podstaty, nebo majetku u kterého dlužník navrhuje vynětí majetku z majetkové podstaty.

V případě řešení úpadku oddlužením je osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě dlužník, a to od samého počátku zahájení insolvenčního řízení, po prohlášení úpadku a i po schválení oddlužení soudem. Výjimkou je pouze majetek, který se bude jak při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, tak při oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty prodávat, a také zajištěný majetek, u kterého dá zajištěný věřitel pokyn k prodeji. K takovému majetku má dispoziční oprávnění insolvenční správce.


Osoba s dispozičním oprávněním

Ohodnoťte článekFacebookMore...