Blokace bankovního účtu exekutorem

V případě, kdy věřitel má za dlužníkem vykonatelný rozsudek (platební rozkaz, rozhodčí nález, …) má možnost prostřednictvím exekutora soudní nařízení exekuce. K tomuto řízení není dlužník přizván. Po nařízení exekuce je nejprve blokován dlužníkův majetek nemovitý a jsou blokovány bankovní účty. Poté je dlužníkovi doručeno rozhodnutí o nařízení exekuce a exekuční příkaz. Pokud není dlužník schopen své závazky uhradit, přistupuje exekutor ke srážkám ze mzdy a zabavení, popřípadě prodej movitých věcí.

Vyplacení dvojnásobku životního minima ze zablokovaného bankovního účtu

Z účtu dlužníka, který je postižen doručením exekučního příkazu soudního exekutora o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky již dlužník žádné finanční prostředky nevybere. Peněžní ústav je povinen provést blokaci na daném účtu až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství.

Dlužník má však právo dle ust. § 304 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, aby mu bylo v případě,

3D trezor v retezech a otevreny s mincemi ZABLOKOVANY UCET

že na blokovaném účtu byly finanční prostředky, vyplacena částka rovnající se dvojnásobku životního minima jednotlivce. Tato částka je v současné době ve výši 6.820,- Kč. (Životní a existenční minimum se řídí zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Částky životního a existenčního minima jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.)

Vyplacení dvojnásobku životního minima ze zablokovaného bankovního účtu může dlužník žádat písemně u svého bankovního ústavu, a nebo osobně přímo na pobočce, kde je předmětný blokovaný účet veden. Ze zkušeností našich klientů víme, že v případě osobní návštěvy banky Vám bude tato částka vyplacena „ihned“. Je nutno dodat, že částka ve výši dvojnásobku životního minima, tedy 6.820,- Kč, musí na tomto účtu před blokací být. Není možné, aby Vám banka vyplatila dvojnásobek životního minima z účtu, na kterém nebyly před blokací finanční prostředky, a nebo byl dokonce v debetu. Peněžní prostředky však vyplatí peněžní ústav dlužníkovi pouze jednou.

Pokud již nezvládáte splácet své půjčky obraťte se na nás. Pomůžeme Vám s Vašim oddlužením. 773 99 55 22

 

Vyplacení dvojnásobku životního minima 3.71/5 (74.29%) 7 votes
Sdílejte tento článek

FacebookMore...