Zanechte kontakt a my Vám zavoláme

Zavolejte nám, nebo na sebe do formuláře napište kontakt. 773 99 55 22

Jméno
Email
Telefon

Vaše zpráva

Osobní bankrot


Lidé, kteří mají problém se splácením závazků mají zákonem danou možnost, aby své dluhy uhradili formou oddlužení, kdy se jejich dluhy sníží až o 70%. Mohou požádat soud o povolení oddlužení a vyhlásit osobní bankrot.

Jak vše funguje

V okamžiku, kdy dlužník má více věřitelů (nejméně dva) a není schopen ze svých příjmů závazky splácet, je dle insolvenčního zákona v úpadku a může soud požádat o oddlužení. Žádost o povolení oddlužení se podává na speciálním formuláři, ke kterému je potřeba připojit několik příloh dané zákonem (více na stránkách Jak vyhlásit osobní bankrot, popřípadě na naší úvodní straně).

Soud posoudí podaný návrh zda dlužník splňuje znaky úpadku a pokud již nebude vyžadovat doplňující informace vydá usnesení o úpadku s povolením oddlužení. V něm uvede termín přezkumného jednání a vyzve věřitele dlužníka, aby si přihlásili své pohledávky ve lhůtě 30 dnů. Na přezkumné jednání se dlužník musí dostavit. Je zde rozhodnuto o způsobu oddlužení – zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkovým kalendářem (více na stránkách Oddlužení Brno).

Následně jsou dlužníkovi prováděny srážky ze mzdy, důchodu, rodičovských příspěvku popřípadě jiného příjmu, ze kterého je možné provádět dle občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963) srážky.

Ochrana dlužníka

Osobní bankrot je pro dlužníka nejbezpečnější cesta jak skoncovat se svými dluhy. V okamžiku podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolením oddlužení jsou věřitelé povinni se zdržet jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení.

Pro dlužníka to znamená, že se zahájením řízení o jeho osobním bankrotu nesmí po něm již žádný věřitel žádat jakoukoliv úhradu a stejně tak dlužník nesmí žádnému věřiteli ničeho splatit, jelikož by se dopustil zvýhodňování věřitele. Exekutor nesmí provést žádný postih majetku ve vlastnictví dlužníka. Postih vůči dlužníkovi exekutor může nařídit, ale nelze jej provést.

Zahájením insolvenčního řízení směřujícího k vyhlášení osobního bankrotu dlužníka, je tedy dlužník do značné míry ochráněn proti exekutorům a vymáhacím firmám. Zároveň nehradí žádné splátky a tudíž toto období mezi zahájením insolvenčného řízení a povolením oddlužení, je pro dlužníky vítaným časem oddychu a určitého klidu. Zpravidla toto mezidobí trvá několik měsíců a dlužník si může „vylízat rány“ od vymahačů a exekutorů, jak psychické tak finanční.

Podrobnější informace co je osobní bankrot a podmínky osobního bankrotu se dočtete na uvedených odkazech.

Doporučujemem i návštěvu stránek oznámit věřitelům svůj osobní bankrot? Je zde popsán celý průběh oddlužení a zajímavá možnost ovlivnění jeho průběhu ve Váš prospěch!

Zablokoval Vám exekutor bankovní účet? Tak si přečtěte jak získat dvojnásobek životního minima z tohoto blokovaného bankovního účtu.

Osobní bankrot je zcela bezpečné a korektní řešení Vaší stávající finanční situace!

Každý měsíc je podáno v celé České republice kolem dvou tisíc insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolením oddlužení. Dle našeho názoru a i názoru, který publikovali soudci zabývající se oblastí insolvenčních řízení (např. JUDr. Tomáš Malý, soudce Krajského soudu v Praze), není průměrný dlužník v současné době a podle platné legislativy v žádném případě schopen připravit kvalifikovaný návrh. Tomu odpovídá i skutečnost, že téměř polovina osobních bankrotů je zamítnuto či odmítnuto.

My jsme specializovaná společnost zabývající se odborným vypracováním insolvenčních návrhů s cílem soudního vydání usnesení o povolení oddlužení našeho klienta.

Máme 99.7% úspěšnost u podaných návrhů na povolení oddlužení. Oddlužili jsme již několik tisíc dlužníků a zadlužených rodin. Budoucnost našich klientů bereme velmi vážně.

Kontaktuje nás a přesvědčte se o naší odbornosti v problematice osobních bankrotů.

Konzultace jsou ZDARMA. Tel.: 773 99 55 22

3D osoba zveda sipku a ukazuje zvedly palec uhrada 30 procent OSOBNI BANKROT

Osobní bankrot 4.45/5 (89.03%) 31 votes
Sdílejte tento článek

Chyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.