Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož prostřednictvím se projednává dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a zároveň i způsoby řešení tohoto úpadku. Soudem je tedy nejprve zkoumáno, zda se dlužník skutečně nachází v úpadku a následně se rozhoduje jakým způsobem se bude úpadek dlužníka řešit.

Při insolvenčním řízení by mělo dojít k rychlému a co nejvyššímu uspokojení věřitelů. Věřitelé se uspokojují zásadně poměrně, což je oproti uspokojování v exekuci významný rozdíl. Věřitelům je z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty nebo ze sražené části mzdy dlužníka hrazeno všem věřitelům zároveň, dle procentuálního zastoupení výše jejich pohledávek vzhledem k celkovému dluhu dlužníka. Věřitelé nečekají jako při postižení majetku dlužníka v exekuci, až se uspokojí zcela první věřitel a pak přijde na řadu další.


Insolvenční řízení

Ohodnoťte článekFacebookMore...