Zanechte kontakt a my Vám zavoláme

Zavolejte nám, nebo na sebe do formuláře napište kontakt. 773 99 55 22

Jméno
Email
Telefon

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zastavení dražby nemovitosti!

Dražba nemovitosti je jednou z možností jak věřitelé získají zpět svoji pohledávku navýšenou o pokuty, náklady vymáhání a úroky. Navíc se dražba prodraží zpravidla o již nařízenou exekuci, kdy si exekutor vyčíslí své nemalé náklady na vymáhání dluhu a náklady spojené s dražbou Vaši nemovitosti.

Dražbu nemovitosti však lze zastavit, náklady exekuce snížit na naprosté minimum v řádech několika tisíců a dluhy lze vyřešit pro dlužníka daleko klidnějším způsobem.

drazba nemovitosti

Dražbu Vaši nemovitosti může provést z exekučního titulu exekutor, nebo v případě již vydaného vykonatelného příkazu (rozhodčí nález, platební rozkaz, exekutorský zápis nebo notářský zápis) může dražbu též provést dražební společnost, např. EURODRAŽBY.CZ, Dražby EU, Dražby.net, Dražební centrum a další.

Dražbu nemovitosti však zaplatíte vy, kdy Vám bude vyčíslena odměna dražebníka, a ta dosahuje cca 10% – 20% z čásky dosažené vydražením. Navíc, jestliže prodej nemovitosti v dražbě nepokryje veškeré Vaše závazky, pak budete zbývající částku i nadále dlužit. Projde-li ale Vaše nemovitost insolvenčním řízením formou oddlužení, pak Vaše dluhy budou uhrazeny zcela a již nebudete dlužit ničeho.

Rozdíl v prodeji nemovitosti exekutorem a insolvenčním správcem

V praxi to znamená, že pokud máte na nemovitosti například zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské nebo další zástavní práva, tak v případě dražby mimo insolvenční řízení se jednotlivé pohledávky hradí v pořadí v jakém byly do katastru nemovitostí zapsány a to ve 100% jejich hodnoty. Pokud se neuhradí z výtěžku dražby všechna zástavní práva, potom tyto zbývající částky i nadále dlužíte.

V insolvenčním řízení však prodej nemovitosti probíhá odlišně. Jeho prodej řídí insolvenční správce se souhlasem soudu. Insolvenční správce má za úkol nemovitost zpeněžit za co nejvyšší hodnotu, aby pokryl co nejvíce ze závazků dlužníka. Prodat může nemovitost několika způsoby. Insolvenční správce může nemovitost nabízet k prodeji například prostřednictvím realitní kanceláře, může ji prodat v aukci či dražbě, nebo si ji může se souhlasem soudu po udělení výjimky koupit osoba blízká – syn, dcera apod.

Výhodou prodeje v insolvenčním řízení je však ten fakt, že pokud se insolvenčnímu správci nepodaří danou nemovitost prodat v takové výši, aby byl schopen získanými penězi uhradit 100% ze zajištěných věřitelů, potom neuhrazená část závazků zaniká a dlužník již ve vztahu k těmto věřitelům nedluží ničeho.

Prodej nemovitosti není podmínkou

Další výhodou řešení zadlužené nemovitosti pomocí insolvenčního řízení je, že Vaše nemovitost se v insolvenčním řízení vůbec nemusí prodávat. Odhaduji, že námi řešená insolvenční řízení, kde byla zadlužená nemovitost se přibližně z 80-90% neřešila prodejem nemovitosti a těmto lidem jejich nemovitost i nadále zůstala v jejich majetku.

Všechno je odvislé případ od případu. Například v okamžiku, kdy na nemovitosti vázne hypoteční úvěr některé banky a postupně se zapisují další zástavní práva věřitelů, kterým již dlužník není schopen splácet, tak i přesto nemusí v insolvenčním řízení dojít k prodeji této nemovitosti.

Jednotlivý věřitelé mají totiž povinnost v průběhu jednoho měsíce od povolení oddlužení přihlásit svoji pohledávku. Tuto pohledávku musí označit jako zajištěnou nebo nezajištěnou. Je jasné, že první úvěrující banka, která je na katastru nemovitostí zapsána jako první a zpravidla má i největší pohledávku, přihlásí svoji pohledávku jako zajištěnou. Ostatní věřitelé, kteří mají na nevitosti zástavní práva však musí uvažovat o tom, zda si pohledávku přihlásí jako zajištěnou nebo nikoliv. Na tyto druhé a další zajištěné věřitele totiž v případě prodeje nemovitosti nemusí nic zůstat. V insolvenčním řízení se zajištění věřitelé pokrývají pouze z prodeje zajištěné věci. Pokud zajištěná věc nemá hodnotu na pokrytí jejich závazku, tak mají smůlu a nic nedostanou.

Často dochází k tomu, že se ostatní zajištění věřitelé přihlásí jako nezajištění. Těmto nezajištěným věřitelů se musí v průběhu pěti let oddlužení uhradit alespoň 30% z jejich hodnoty. Tím se dlužníkům velmi uleví ve výši měsíčních splátek a s hypoteční bankou se dá dohodnout na pokračování splácení úvěru, aby banka nedala nemovitost k prodeji. Ona každá banka je radši, když ji budete například dalších 15 let splácet úvěr včetně úroků, než aby si vyčíslila hodnotu své pohledávky k datu povolení oddlužení. Zbytečně by tím přišla o spoustu peněz. Banka ví, že pokud nebudete i nadále splácet, tak k prodeji může přistoupit kdykoliv.

My Vám dokážeme pomoci. Dokážeme zastavit dražbu Vaší nemovitosti, dokážeme zastavit navyšování Vašich dluhů o úroky, pokuty atd., dokážeme snížit Vaše dluhy až o 70%, kdy Vám bude určen splátkový kalendář během kterého budete po dobu 5 let splácet 30% ze svých dluhů a zbytek Vám bude prominut. Dokážeme oddlužení Vaší nemovitosti.

Více čtete na našich stránkách zastavení exekuce, exekuce nemovitosti nebo osobní bankrot.

Zavolejte nám nebo napište. Poradíme Vám ZDARMA.
Zachráníme Vaší nemovitost jako mnoha jiným. tel.: 773 99 55 22


Dražba nemovitosti

3.4 (68%) 25 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.