Co je úpadek dlužníka

Úpadek dlužníka je základní požadavek pro možnost řešení dluhů prostřednictvím insolvenčního zákona. Úpadek řeší ustanovení § 3 IZ.

Formy úpadku

  • platební neschopnost – v této formě úpadku má dlužník více věřitelů a splatné pohledávky po dobu delší 30 dnů není schopen hradit (více zde)
  • předlužení – může nastat jen u dlužníků právnických osob nebo u fyzických osob – podnikatelů, kdy se posuzuje souhrn dluhů v poměru k hodnotě majetku dlužníka (více zde)
  • hrozící úpadek – dlužník nebude v budoucnu schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých dluhů – hrozící úpadek má především význam pro řešení úpadku reorganizací – týká se především větších podniků


Úpadek dlužníka

Ohodnoťte článekFacebookMore...