Listiny dokládající úpadek

Listinami dokládajícími úpadek dlužníka jsou myšleny listiny, které osvědčí, že dlužník má minimálně dva věřitele, a že peněžité závazky vůči těmto věřitelům jsou nejméně 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Listinami tedy mohou být soudní rozhodnutí v podobě platebních rozkazů, platební výměry, exekuční příkazy, faktury, výpisy z úvěrů, splátkové karty, vyúčtování služeb, upomínky, výzvy k úhradě apod. Listiny musí prokazovat, že dlužník již déle jak 30 dní neuhradil předepsanou splátku či celou splatnou pohledávku.


Listiny dokládající úpadek

Ohodnoťte článekFacebookMore...