Předlužení

Předlužení je jednou z forem úpadku, kdy druhou je platební neschopnost dlužníka.

Dlužníkem v úpadku pro předlužení může být pouze fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba. Ne tedy fyzická osoba (nepodnikatel), jak tomu je v případě úpadku z důvodu platební neschopnosti.

Dlužník je předlužen, jestliže má více věřitelů – nejméně dva a současně musí souhrn jeho dluhů (včetně stále nesplatných) převyšovat hodnotu jeho majetku, přičemž se musí přihlížet k další správě dlužníkova majetku nebo dalšímu provozu dlužníkova podniku. Přihlíží se tedy k případným výnosům z dividend, nájemného, úroků a zisku.


Předlužení

4 (80%) 1 voteFacebookMore...