Nezajištěný věřitel

V insolvenčním řízení se nezajištěným věřitelem označuje osoba, která nemá svou pohledávku vůči dlužníku nijak zajištěnu. Jedná se především o zajištění zástavní smlouvou k nemovitosti, exekutorským zástavním právem, zajištění převodem vlastnických práv, apod. I zajištěný věřitel však může dle svého svobodného rozhodnutí svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit jako nezajištěnou.

Postavení nezajištěných a zajištěných věřitelů se v insolvenčním řízení liší. Nezajištění věřitelé například v případě řešení úpadku oddlužením, mají oproti zajištěným věřitelům právo hlasovat o způsobu oddlužení, tedy zda bude probíhat splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetkové podstaty. Zajištění věřitelé zase například rozhodují o tom, zda a jakým způsobem se bude zpeněžovat zajištěný majetek.


Nezajištěný věřitel

Ohodnoťte článekFacebookMore...