Konečná zpráva

Konečnou zprávu předkládá insolvenční správce soudu v závěru zpeněžení majetku dlužníka v případě řešení úpadku konkursem. Činí tak i v okamžiku, kdy není ještě všechen majetek z majetkové podstaty zpeněžen a předpokládá se, že takový majetek je neprodejný a bude z majetkové podstaty následně vyňat.

Konečná zpráva musí vyčíslit částku, která bude v rozvrhu rozdělena mezi věřitele a řádně věřitele identifikovat. V případě neuvedení některého věřitele v konečné zprávě, má možnost proti ní podat námitku do 15 dní od jejího zveřejnění. Pokud tak neučiní, nemá nadále možnost odvolání proti následnému rozvrhovému usnesení.

Společně s konečnou zprávou předkládá insolvenční správce vyúčtování své odměny a výdaje.

Konečná zpráva se předkládá výlučně na elektronickém formuláři.


Konečná zpráva

Ohodnoťte článekFacebookMore...