Majetková podstata

Majetkovou podstatou se v insolvenčním řízení označuje majetek dlužníka, který je určený k uspokojení pohledávek věřitelů. Jedná se především o peněžní prostředky v hotovosti, na bankovních účtech a provedené srážkou ze mzdy dlužníka a nemovité a movité věci.

Co do majetkové podstaty náleží se liší dle toho, kdo insolvenční návrh podal, zda dlužník či věřitel a i od způsobu řešení úpadku.

Do majetkové podstaty naopak nepatří majetek, který je vyloučen z postižení výkonem rozhodnutí či exekucí. Jedná se o věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení hmotných potřeb svých a své rodiny a věci jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy. Jde především o běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti – postel, stůl, židle, kuchyňské nádobí, lednička, sporák, pračka, snubní prsten, zdravotní potřeby, hotové peníze do dvojnásobku životního minima, zvířata sloužící člověku jako společník a mnohé další.

Do majetkové podstaty za určitých podmínek může patřit i majetek třetích osob. Jedná se především o majetek, který třetí osoby nabyli na základě neplatných právních úkonů nebo neúčinných úkonů odporovatelných insolvenčním správcem odpůrčí žalobou.


Majetková podstata

Ohodnoťte článekFacebookMore...