Incidenční spor

Incidenčním sporem se rozumí takové spory, které jsou vyvolány projednávaným insolvenčním řízením, insolvenční zákon je musí výslovně považovat incidenčním sporem a rozhodují se v rámci probíhajícího insolvenčního řízení výlučně věcně a místně příslušným insolvenčním soudem. Spor projednává soudce, který rozhoduje o insolvenčním řízení, který se tohoto incidenčního sporu týká, pokud rozvrhem prací není rozhodnuto jinak.

Incidenčními spory jsou především:

  • spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek – jde o tradiční incidenční spory vzniklé z popření pohledávek při přezkumném jednání
  • spory o vyloučení majetku z majetkové podstaty
  • spory na základě odpůrčí žaloby podanou insolvenčním správcem – žaloba o neúčinnost právních úkonů dlužníka, kdy se dlužník zpravidla snaží vyvést majetek z majetkové podstaty na své příbuzné, nebo zvýhodnit některé věřitele na úkor jiných
  • spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčního správce
  • atd…

Co jsou incidenční spory specifikuje insolvenční zákon zejména v § 159.


Incidenční spor

Ohodnoťte článekFacebookMore...