Hrozí vám exekuce?
Zaplatíte pouze 30 procent ze svých dluhů.
Nenechte exekutora prodat vaší nemovitost v dražbě.
Rodina v oddlužení kontakt na stopdluhům.

Osobní bankrot je nejvyužívanější cesta k oddlužení.

Osvobození od dluhů – oddlužení

Umožníme Vám bezproblémové oddlužení. Vše proběhne rychle a jednoduše. Vaše oddlužení může proběhnout přímo z domova online. V případě zájmu nás můžete navštívit i v kanceláři. Pomůžeme Vám žít konečně bez dluhů. Obracejí se na nás lidé z celé ČR. Volejte 773 99 55 22.

 

Podmínky oddlužení

Má-li dlužník více věřitelů a není schopen závazky splácet, má možnost své dluhy vyřešit prostřednictvím oddlužení. Dlužník splácí závazky v následujících 3 nebo 5 letech. V minulých letech bylo požadováno uhradit v rámci oddlužení alespoň 30% z celkové výše závazků. Novelou insolvenčního zákona však byla tato hranice prolomena a dlužník může v rámci oddlužení uhradit například jen 10% a zbytek mu bude prominut – více čtěte zde. Po splnění oddlužení je insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí, kterým je dlužník osvobozen od úhrady dosud nesplacených závazků, včetně těch, které věřitelé do insolvenčního řízení vůbec nepřihlásili. 

 

Oddlužení zpravidla probíhá splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty nebo v menší míře zpeněžením majetkové podstaty. Při oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty dlužníkovi každý měsíc z jeho příjmů zůstane částka nezbytná k zajištění jeho základních životních potřeb a potřeb jeho rodiny.

 

Pro oddlužení se mezi veřejností ujal pojem osobní bankrot.

 

Podmínky pro povolení oddlužení

Dlužníkovi bude povoleno oddlužení je-li dle § 3 IZ v úpadku. V úpadku je dlužník, jestliže má více věřitelů, současně má peněžité závazky více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a současně své závazky není schopen splácet. Neschopnost splácet závazky dlužník prokáže například tím, že zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

 

Podrobněji o podmínkách osobního bankrotu na našich stránkách Osobní bankrot podmínky.

 

 

Výhody osobního bankrotu

Po podání návrhu na povolení oddlužení, který za dlužníka může sepsat a podat pouze zákonem stanovený okruh odborníků, např. advokát, je insolvenčním soudem tento návrh posouzen a v případě jeho bezvadnosti je dlužníkovi povoleno oddlužení. 

Insolvenční řízení trvá 3 až maximálně 5 let. V průběhu oddlužení dlužní splácí prostřednictvím přiděleného insolvenčního správce své závazky, kdy již není povinnost uhradit minimálně 30%. Po skončení splácení Vám budou prominuty nesplacené dluhy.  

Okamžikem podání návrhu na povolení oddlužení se zastaví vymáhání všech Vašich závazků a exekucí. Výška Vašich pohledávek je konečná, jelikož dluhy se již nenavyšují o úroky a pokuty.

 

Zastavíme dražbu nemovitosti

Hrozí-li dražba Vaši nemovitosti, dokážeme ji zastavit.

Insolvenční zákon je silnější než Exekutorský řád a musí mu být dána přednost. V případě nařízené dražby exekutorem to znamená, že podáním návrhu na povolení oddlužení, je dražba zastavena. Následně je ekonomická a majetková situace dlužníka řešena prostřednictvím insolvenčního zákona, což je pro dlužníka vždy výhodnější.

Zastavili jsme bezpočet nařízených dražeb, v mnoha případech i pár minut před jejich zahájením.

 

Jak maximalizovat výhody oddlužení?

Správným posouzením dlužníkovi situace lze zvolit výhodnější způsob oddlužení, ovlivnit jeho samotný průběh, nebo v opodstatněných případech snížit měsíční splátky v rámci oddlužení. Tyto kroky jsou však závislé případ od případu, kdy jsme schopni je našim klientům doporučit. Některé možnosti významného ovlivnění průběhu oddlužení se dočtete na str. Oznámit věřitelům svůj osobní bankrot?

 

 

Pomáháme s oddlužením i po novele IZ

S účinností k 1.7.2017 došlo k zásadním změnám v insolvenčním zákoně. Dlužníkům byla zakázána možnost samostatně si vypracovat návrh na povolení oddlužení a podat si ho k příslušnému Krajskému soud. Nyní dle ust. § 390a odst. 1 bude muset dlužník svůj návrh nechat sepsat advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správce. Za tuto službu bude dlužník hradit zákonem stanovenou sumu ve výši 4.000 Kč a v případě společného oddlužení manželů je tato částka ve výši 6.000 Kč. 

 

S oddlužením Vám pomáháme i nadále. Spolupracujeme s advokátní kanceláří JUDr. Andrea Palíková & Mgr. Tomáš Palík, sdružení advokátů, pro kterou zabezpečujeme odborné seznámení dlužníka s možností oddlužení. Vysvětlíme mu princip oddlužení, poradíme mu a pomůžeme s přípravou potřebné dokumentace k sepsání návrhu a podáme dlužníku veškeré informace k tomu, aby se mohl relevantně rozhodnout jakým způsobem bude svoji dluhovou situaci řešit. Naše služby jsou ZDARMA.

 

 

Proces oddlužení s naší společností

Prostřednictvím naší společnosti získáte komplexní pomoc s Vašimi dluhy, kdy Vám pomůžeme, až do samotného vydání usnesení o povolení oddlužení.

  • na domluvené schůzce případně telefonicky Vám BEZPLATNĚ vše vysvětlíme, zhodnotíme Vaši situaci, probereme s Vámi možnosti oddlužení a poradíme Vám jakou dokumentaci je potřeba k samotnému návrhu připravit
  • Váš případ v okamžiku, kdy budete mít kompletní ucelené informace předáme k sepsání samotného návrhu na povolení oddlužení do advokátní kanceláře JUDr. Andrea Palíková & Mgr. Tomáš Palík, sdružení advokátů
  • Váš návrh společně se všemi zákonem danými přílohami bude doručen k místně příslušnému Krajskému soudu
  • denně probíhá kontrola a monitoring průběhu Vašeho insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. V případě žádosti soudu o doplnění některých informací Vás budeme informovat a předmětné doplnění za Vás bude sepsáno
  • v případě odmítnutí či zamítnutí insolvenčního návrhu, což se stává velmi ojediněle, se vypracuje odvolání k Vrchnímu soudu (úspěšnost v případě odvolacích řízení je de facto 100%)
  • po schválení oddlužení jsme stále s našim klientem v kontaktu. V případě nějaké změny stavu jsme schopni rychle zareagovat a návrh například z důvodu změny výše mzdy aktualizovat

Jsme společnost, která se více jak deset let specializuje na oddlužení fyzických osob s dlouhodobou úspěšností 99,7%. Oddlužili jsme již několik tisíc našich klientů. Dokážeme pomoci i Vám.

 


Home

3.6 (71.74%) 46 votesNaše poslední články