Lhůta pro podání přihlášky pohledávky

Lhůta pro podání přihlášky pohledávky se odvíjela od způsobu řešení úpadku v daném insolvenčním řízení. Lhůta počíná běžet zveřejněním rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dlužníka. V případě řešení úpadku oddlužením byla lhůta k podání přihlášek 30 dní (platilo do 1.6.2019).  V současné době je lhůta při oddlužení stejně jako v případě řešení úpadku konkursem nebo reorganizací 2 měsíce. Lhůta k podání přihlášky je procesní, tedy postačuje, aby přihláška byla podána na poště k doručení soudu poslední den lhůty.

Věřitel nemusí s přihláškou pohledávky čekat na rozhodnutí o úpadku dlužníka, ale přihlášku může podávat již od zahájení insolvenčního řízení.

Nepodá-li věřitel svou přihlášku v případě nejčastějšího způsobu řešení úpadku oddlužením včas, pak nebude tato pohledávka v průběhu řízení uspokojována, věřitel ji nemůže vymáhat jiným způsobem a v případě zdárného ukončení oddlužení, bude usnesením soudu od hrazení takovéto pohledávky dlužník osvobozen.


Lhůta pro podání přihlášky pohledávky

Ohodnoťte článekFacebookMore...