Insolvenční zákon

Insolvenčním zákonem je zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení.

Insolvenční zákon řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka prostřednictvím jednotného insolvenčního řízení a to některým ze způsobů řešení úpadku, tedy konkursem, reorganizací nebo oddlužením.

Insolvenční zákon je komplexní úpravou, kdy určitá její část je řešena ve zvláštních zákonech (trestních, občanskoprávních, živnostenských, daňové přepisy). Tyto zákony však musí respektovat zásady insolvenčního řízení a v případě rozporu musí být dána přednost insolvenčnímu zákonu.


Insolvenční zákon

3.5 (70%) 2 votesFacebookMore...