3D postava s vahami v ruce INSOLVENCNI ZAKON


Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)


 

 

§ 1 – § 8

§ 9 – § 70

§ 71 – § 96

§ 97 – § 164

§ 165 – § 204

§ 205 – § 230

§ 231 – § 243

 

§ 244 – § 315

§ 316 – § 364

§ 365 – § 366

§ 367 – § 388

§ 389 – § 418

 

§ 419 – § 425

§ 426 – § 430

§ 431 – § 434

Hlavička zákona

Obecná část

Základní ustanovení

Procesní subjekty

Ustanovení o insolvenčním řízení

Projednání úpadku a rozhodnutí o něm

Věřitelé a uplatňování pohledávek

Majetková podstata

Neplatnost a neúčinnost právních úkonů

Způsoby řešení úpadku

Konkurs

Reorganizace

Zvláštní ustanovení o vyloučení účinků zákona
Úpadek finančních institucí

Oddlužení

Společná ustanovení

Insolvenční rejstřík

Vztah ke státům Evropské unie

Závěrečná ustanovení

Poznámky pod čarou

 


Insolvenční zákon

Ohodnoťte článekFacebookMore...