Insolvenční soud

Insolvenčním soudem se rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení a stejně tak i soud, který případně rozhoduje o opravných prostředcích.

Jedná se tedy v prvním stupni o krajské soudy v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. U fyzické osoby se obecný soud řídí trvalým bydlištěm dlužníka a u právnické jejim sídlem.

Pro Prahu je insolvenčním soudem Městský soud v Praze a pro Středočeský kraj Krajský soud v Praze.

Opravné prostředky se projednávají u vrchních soudu v Praze a Olomouci – odvolání proti prvostupňovým rozhodnutím krajských soudů, případně následně u Nejvyššího soudu – odvolání proti rozhodnutím vrchních soudů.


Insolvenční soud

4 (80%) 2 votesFacebookMore...