Insolvenční soud

Insolvenčním soudem se rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení a stejně tak i soud, který případně rozhoduje o opravných prostředcích v rámci insolvenčního řízení.

Jedná se tedy o krajské soudy v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro Prahu je insolvenčním soudem Městský soud v Praze a pro Středočeský kraj Krajský soud v Praze.

Opravné prostředky se projednávají u vrchních soudu v Praze a Olomouci, případně následně u Nejvyššího soudu.


Insolvenční soud

3 (60%) 1 voteFacebookMore...