Návrh na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení může být podán pouze dlužníkem a pouze na stanoveném formuláři. Dlužník tímto podáním navrhuje konkrétní způsob řešení svého úpadku. V návrhu dále dlužník specifikuje, zda má být oddlužen splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty nebo zpeněžením majetkové podstaty.

Dlužník podává návrh na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh na dlužníka jiná osoba, může dlužník podat návrh na povolení oddlužení do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku. Pokud tak dlužník neučiní bude na jeho majetek s vysokou pravděpodobností prohlášen konkurs.

Návrh na povolení oddlužení musí být za dlužníka sepsán a podán advokátem, notářem, soudním exekutorem nebo insolvenčním správcem a nebo akreditovanou osobou. Mimo akreditovanou osobu ostatním subjektům za sepsání a podání návrhu náleží odměna ve výši 4.000 Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů 6.000 Kč bez DPH.

Naše společnost Vám pomůže s přípravou veškerých podkladů k sepsání návrhu na povolení oddlužení ZDARMA. Následně je samotný návrh sepsán dle výše uvedeného advokátem.


Návrh na povolení oddlužení

5 (100%) 1 voteFacebookMore...