zakon

Stopdluhum » zakon

Osobní bankrot statistiky

Osobní bankrot statistiky

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který umožnil dlužníkům (fyzickým osobám) prohlásit svůj osobní bankrot a požádat soud o své oddlužení. Postupně se insolvenční zákon vyvíjel a upravoval for ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Poznámky

Insolvenční zákon Poznámky

Kategorie Nezařazené
 Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 3 Hlava 3

Insolvenční zákon Část 3 Hlava 3

Kategorie Nezařazené
 Hlava IIIZávěrečná ustanovení§ 431Ministerstvo stanoví vyhláškoua) náležitosti záznamu podle § 85, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, soupisu, vyrozumění o soupisu, vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na rov ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 3 Hlava 1

Insolvenční zákon Část 3 Hlava 1

Kategorie Nezařazené
 Hlava IInsolvenční rejstřík§ 419(1) Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo").(2) Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 1

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 1

Kategorie Nezařazené
 ČÁST PRVNÍOBECNÁ ČÁSTHlava I§ 1Tento zákon upravujea) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Úvod

Insolvenční zákon Úvod

Kategorie Nezařazené
ze dne 30. března 2006Změna: 108/2007 Sb.Změna: 312/2006 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb.Změna: 458/2008 Sb.Změna: 163/2009 Sb.Změna: 301/2008 Sb., 7/2009 Sb.Změna: 217/2009 Sb.Změna: 285/2009 Sb.Změna: 227/2009 Sb.Změna: 260/2010 Sb.Změna: 409/2010 Sb.Změna: 69/2011 Sb.Změna: 241/2010 S ...
FacebookMore...
Více zde →
Co je osobní bankrot

Co je osobní bankrot

Kategorie Nezařazené
Zavolejte nám, nebo na sebe do formuláře napište kontakt. 773 99 55 22Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je jedním ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka, který řeší insolvenční zákon.Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon ...
FacebookMore...
Více zde →