osoby

Stopdluhum » osoby

Insolvenční zákon Část 3 Hlava 1

Insolvenční zákon Část 3 Hlava 1

Kategorie Nezařazené
 Hlava IInsolvenční rejstřík§ 419(1) Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo").(2) Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 2 Hlava 3

Insolvenční zákon Část 2 Hlava 3

Kategorie Nezařazené
 Hlava IIIZvláštní ustanovení o vyloučení účinků zákona§ 365(1) Ustanovení tohoto zákona nemají vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost závazků dlužníka, který je účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo účastníkem zahraničního pl ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 7

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 7

Kategorie Nezařazené
 Hlava VIINeplatnost a neúčinnost právních úkonů§ 231(1) Insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým v průběhu insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 3

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 3

Kategorie Nezařazené
 Hlava IIIUstanovení o insolvenčním řízení§ 71(1) Soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručen ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 2

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 2

Kategorie Nezařazené
 Hlava IIProcesní subjekty§ 9Procesními subjekty podle tohoto zákona jsoua) insolvenční soud,b) dlužník,c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku,d) insolvenční správce, popřípadě další správce,e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolv ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvence fyzických osob

Insolvence fyzických osob

Kategorie Nezařazené
Zavolejte nám, nebo na sebe do formuláře napište kontakt. 773 99 55 22Fyzické i právnické osoby, ať již podnikající či nepodnikající se mohou dostat do situace, kdy nejsou schopny plnit své závazky. Takovýto stav se obecně označuje jako insolvence (úpadek). Platn ...
FacebookMore...
Více zde →