osob

Stopdluhum » osob

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kategorie Nezařazené
Klient žádající o služby poskytované společností Stop dluhům s.r.o., IČ 02351200, se sídlem Šumavská 525/33, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 80501 (dále jen "společnost") prostřednictvím internetu, teleko ...
FacebookMore...
Více zde →
Oddlužení fyzické osoby

Oddlužení fyzické osoby

Kategorie Nezařazené
Zavolejte nám, nebo na sebe do formuláře napište kontakt. 773 99 55 22Oddlužení fyzické osoby pomocí osobního bankrotu je bezpochyby nejefektivnější formou oddlužení.Jak jinak Vám může být umožněno prominutí 70% Vašich dluhů? Jak jinak dosáhnete možnosti zapla ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 2 Hlava 4

Insolvenční zákon Část 2 Hlava 4

Kategorie Nezařazené
 Hlava IVÚpadek finančních institucíOddíl 1§ 367(1) Ustanovení tohoto dílu zapracovávají příslušné předpisy Evropských společenství51) a použijí se na úpadeka) banky a spořitelního a úvěrového družstva poté, kdy zanikla licence nebo povolení podl ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 2 Hlava 3

Insolvenční zákon Část 2 Hlava 3

Kategorie Nezařazené
 Hlava IIIZvláštní ustanovení o vyloučení účinků zákona§ 365(1) Ustanovení tohoto zákona nemají vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost závazků dlužníka, který je účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo účastníkem zahraničního pl ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 2 Hlava 2

Insolvenční zákon Část 2 Hlava 2

Kategorie Nezařazené
 Hlava IIReorganizace§ 316(1) Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního pl ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 7

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 7

Kategorie Nezařazené
 Hlava VIINeplatnost a neúčinnost právních úkonů§ 231(1) Insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým v průběhu insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, ...
FacebookMore...
Více zde →
Insolvenční zákon Část 1 Hlava 2

Insolvenční zákon Část 1 Hlava 2

Kategorie Nezařazené
 Hlava IIProcesní subjekty§ 9Procesními subjekty podle tohoto zákona jsoua) insolvenční soud,b) dlužník,c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku,d) insolvenční správce, popřípadě další správce,e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolv ...
FacebookMore...
Více zde →
Osobní bankrot podmínky

Osobní bankrot podmínky

Kategorie Nezařazené
Zavolejte nám, nebo na sebe do formuláře napište kontakt. 773 99 55 22Insolvenční zákon, který řeší oddlužení fyzických osob (podnikatelů i nepodnikatelů) je poměrně rozsáhlý, a proto Vám pro lepší orientaci shrneme základní podmínky oddluže ...
FacebookMore...
Více zde →
Ceník

Ceník

Kategorie Nezařazené
1) Vyhodnocení Vaší situace a vyhotovení finanční analýzy potřebné pro posouzení šancí na úspěšnost Osobního bankrotu – ZDARMA2) Příprava podkladů nezbytných k podání návrhu na povolení oddlužení k soudu – ZDARMA3) Sepsání a podání návrhu na povolení odd ...
FacebookMore...
Více zde →