Zanechte kontakt a my Vám zavoláme

Zavolejte nám, nebo na sebe do formuláře napište kontakt. 773 99 55 22

Jméno
Email
Telefon

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Oddlužení fyzické osoby

Oddlužení fyzické osoby pomocí osobního bankrotu je bezpochyby nejefektivnější formou oddlužení.

Jak jinak Vám může být umožněno prominutí 70% Vašich dluhů? Jak jinak dosáhnete možnosti zaplatit pouze 30% z Vašich dluhů. Jedinou možností je oddlužení fyzických osob.

Podrobnější informace o oddlužení fyzické osoby neboli osobním bankrotu naleznete na našich dalších stránkách v horním menu např. v sekci osobní bankrot nebo oddlužení.

Jak úspěšně dosáhnout oddlužení fyzické osoby (insolvence fyzických osob) s námi

1. Exekutor nepočká

Neodkládejte řešení Vašich dluhů na poslední chvíli, kontaktujte nás. Tel.: 773 99 55 22

Volat můžete od pondělí do pátku od 8 -20 hodin případně nám můžete napsat email na: info@stopdluhum.cz nebo SMS zprávu. Budeme Vás obratem kontaktovat.

2. Domluvte si termín osobní schůzky, na které Vám ZDARMA vypracujeme finanční analýzu!

V průběhu osobní schůzky Vám sdělíme detailní informace o zákonném institutu oddlužení fyzické osoby, nazývaného též osobní bankrot. Společně zhodnotíme Vaši finanční situaci a vyhotovíme Vám zcela ZDARMA odbornou analýzu. V případě, že bude dán předpoklad Vašeho úspěchu v insolvenčním řízení u soudu, dohodneme postup, tak abychom co nejdříve zamezili vymáhání Vašich dluhů a jejich dalšího navyšování o penále, smluvní pokuty, úroky z prodlení, náklady právníků, soudních poplatků a exekucí.

3. Předání podkladů k vyhotovení návrhu na povolení oddlužení

Po předání podkladů našemu finančnímu poradci popřípadě v naši centrále, bude v rozmezí 2-5 ti pracovních dnů vypracován Váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. V případě, že Vám bezprostředně hrozí provedení exekuce movitých věcí nebo dražba nemovitosti, jsme schopni Váš návrh vyhotovit do několika hodin. Služba Expresního vypracování návrhu je ZDARMA.

4. Záruka spokojenosti a vypracování insolvenčního návrhu

Aby byl návrh soudem akceptován, musíte splňovat několik zákonem stanovených podmínek a insolvenční návrh musí obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti. Neznáte zákony? Přenechejte odpovědnost na nás a našich právnících! V případě, že neuspějete, ZDARMA Vám vyhotovíme a podáme k soudu nový návrh na povolení oddlužení.

5. Podání návrhu na místně příslušný krajský soud a následný právní servis v průběhu řízení

Vypracováním insolvenčního návrhu pro nás naše práce zdaleka nekončí. Po vyhotovení návrhu na povolení oddlužení s Vámi odsouhlasíme jeho finální verzi, zajistíme úřední ověření Vašeho podpisu a podáme návrh na místně příslušný krajský soud podle místa Vašeho trvalého pobytu. Po zahájení insolvenčního řízení a po celou dobu insolvenčního řízení, až do povolení Vašeho oddlužení pro Vás budeme provádět následný právní servis, kdy budeme kontrolovat posuzování návrhu soudem a zastupovat Vás v případě, že Vás soud vyzve k podání vysvětlení k jednotlivým tvrzením uvedených ve Vašem návrhu. Kromě toho pro Vás zajistíme i odborné znalecké posudky na ocenění věcí, které si soud v průběhu řízení vyžádá. Spolupracujeme s několika znaleckými kancelářemi, které jsou schopné splnit poměrně krátké soudem stanovené lhůty v termínu.

6. Posuzování insolvenčního návrhu soudem

Ve chvíli, kdy je Váš návrh doručen k soudu, je soud povinen do dvou hodin zveřejnit záznam v insolvenčním rejstříku. Okamžikem zahájení insolvenčního řízení. Ihned po převzetí Vašeho návrhu soudem se zastavuje vymáhání a veškeré exekuce, které jsou proti Vám vedeny. Exekuce smí být nařízena, ale nesmí být provedena. Věřitelé jsou povinni zdržet se vymáhání pohledávek mimo insolvenční řízení. Jakmile soud posoudí, že vám hrozí úpadek nebo, že jste v úpadku, vydá usnesení o povolení oddlužení a ustanoví insolvenčního správce, který bude posuzovat přihlášky pohledávek, které do řízení připojí Vaši věřitelé. Lhůta pro podání přihlášek je 3O dnů ode dne Vašeho povolení oddlužení. K přihláškám podaným po této lhůtě nebude insolvenční správce ani soud přihlížet. V okamžiku vydání Usnesení o povolení oddlužení se zastaví i narůstání Vašich dluhů o úroky z prodlení, smluvní pokuty, penále atd. Celková výše Vašich dluhů se tak k tomuto okamžiku zastaví. Po podání návrhu na soud se čeká na výsledek soudního řízení a schválení Vašeho oddlužen průměrně 1-6 měsíců. V této době neplatíte žádné splátky, Vaši finanční situace se stabilizuje a hlavně máte klid od nepříjemných výhrůžek, které jste museli od svých věřitelů dennodenně slýchat. Konečně se nemusíte bát, že u Vašich dveří jednoho dne zazvoní exekutor!

7. Úspěšné povolení oddlužení fyzické osoby (insolvence fyzických osob)

V momentě, kdy Vám soud oddlužení povolí, naše práce stále ještě nekončí. I když od této chvíle komunikujete s insolvenčním správcem, kterého Vám přidělí soud, můžete se na nás obrátit, kdykoliv potřebujete poradit. Ne každý insolvenční správce Vám následně pomůže s hladkým průběhem oddlužení. Víme jak postupovat, když se v průběhu splátkového období pěti let změní Vaše situace. Například přijdete o práci, dlouhodobě onemocníte nebo se Vaše rodina rozroste a Vám by nezbývalo na živobytí a náklady spojené s vyživováním dalších osob. Nachystáme pro Vás potřebné podklady, které si soud nebo insolvenční správce vyžádá po Vašem povolení oddlužení. V případě, že vlastníte nemovitost (rodinný dům, byt, chatu či pozemek) na níž je zástava banky, dokážeme zajistit dohodu mezi Vámi a úvěrující bankou, aby svoji zajištěnou pohledávku neuplatnila prodejem Vaší nemovitosti. Několika stovkám rodin jsme takto zachránili střechu nad hlavou.

Kontaktujte nás a my Vám ZDARMA vysvětlíme co Vám oddlužení fyzické osoby přináší a jak Vám může pomoci.

Volejte 773 99 55 22 popřípadě nám napište do formuláře níže.


Oddlužení fyzické osoby

3.5 (70.77%) 13 votesChyba při odesílání emailu. Email byl úspěšně odeslán. Děkujeme.